Наука

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание. Три интересни и стойностни проекта се конкурираха на финала на конкурса за докторантска стипендия на фондация Карол Знание. Един от тях ще спечели 8000 лв., които ще получи през 2019 г. До този момент финансова група Карол и фондация Карол Знание са подкрепили редовни докторанти със значим принос в своята област с 48 000 лв.

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

За начало летвата вдигна Драгомира Даскалова – настоящият носител на стипендията. Тя показа в снимки една динамична и наситена с работа година, като въведе журито в лабораториите в Белгия и Оксфорд, където е правила изследвания по докторантурата си. Предстои ѝ пътуване до Дънди, Шотландия, преди защитата на дисертацията през декември.

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Първа от тримата финалисти се представи Галина Соколова, докторант от УАСГ, катедра Масивни конструкции. Тя е строителен инженер и темата на дисертацията й е свързана с модерния, но непопулярен у нас аспект на съвременното проектиране за осигуряване срещу т.н. прогресивен (непропорционален) колапс. С научната й работа търси алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради при взрив, за да се осигури безопасност.

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Вторият финалист участва онлайн от Варна, от Медицинския университет, където е асистент по анатомия в катедрата по Анатомия и клетъчна биология и докторант. Д-р Петър Вълчанов работи върху биопринтиране и морфологичен анализ на 3D матрица за биосинтерични импланти. Целта му е приготвянето на хидрогел от алгинат, метилцецлулоза и лапонит с оптимални физико-химични качества, които да позволят използването му като материал за биопринтиране по метода на инжекционното екструдиране на имплант с повишена остеогенен потенциал. По този начин да постигне ефективен и достъпен алгоритъм за биопринтинг, който да може осигурява персонализирани биосинтетични импланти за нуждите на теоретичната и клинична медицина.

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Последният финалист, Радост Иванова, е редовен докторант в Института по механика на БАН. Тя също работи в областта на 3D принтирането като разработва нанокомпозитни материали с контролируеми свойства. Целта ѝ е създаването на нови материали на базата на биополимери с въглеродни нанопълнители (графен и въглеродни нанотръби) с потенциално приложение за създаване на нови структури чрез 3D печат. В дългосрочен план се стреми към внедряване на реологичното охарактеризяване като инструмент за оптимизиране на състава на материали за 3Д печат.

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание

Журито, което беше конституирано тази година, с председател г-н Станимир Каролев, ще реши след гласуване кой ще бъде новият носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г.

Силен финал на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация Карол Знание