Наука

Радиоизбухване от далечния Космос се повтаря на всеки 157 дни

Радиоизбухване от далечния Космос се повтаря на всеки 157 дни

Една от загадките пред съвременната астрофизика са т.нар. бързи радиоизбухвания (fast radio bursts, FRB) идващи от далечни галактики. Те представляват краткотрайни „проблясъци“ в радиодиапазона, като продължителността им е от порядъка на милисекунди. Миналата седмица учени обявиха, че вече 5 години се наблюдава радиоизбухване с 157-дневен цикъл – 90 дни е активно, а 67 дни от него не се получава никакъв сигнал. Астрофизикът Никола Каравасилев обясни пред MediaBricks.bg, от кога учените наблюдават подобни избухвания и какви са възможните източници на тези сигнали от Космоса.

Първото такова избухване е наблюдавано през 2007г. от астрофизика Дънкан Лоримър от университета на Западна Вирджиния и неговия студент Дейвид Наркевич. Към момента са открити повече от сто такива явления, като подробна информация за тях може да бъде намерена в каталога следния адрес: http://frbcat.org/. За съжаление, все още не е ясно на какво се дължат тези избухвания, но все пак за някои от тях е установена галактиката, от която произхождат.

Радиоизбухване от далечния Космос се повтаря на всеки 157 дни

Теориите за механизма, който стои зад радиосигналите са много и различни. Една от хипотезите е, че те се причиняват от сливането на неутронни звезди. Разбира се, има и теории, според които това за сигнали от извънземни цивилизации. Все пак, научният опит ни учи, че не трябва да отдаваме всичко, което не можем да обясним на този етап на извънземна намеса. Повечето бързи радиоизбухвания са еднократни явления, но за две от тях има наблюдателно потвърдена периодичност.

През изминалата седмица бе публикувана информация, че едно от тях се повтаря с неочаквано дълъг период. Неговият номер е FRB 121102 (за първи път е наблюдавано на 2 ноември 2012г.). Група астрофизици, работещи с данни от радиотелескопа Ловел (Lovell telescope) са установили, че избухването има 157-дневен цикъл. Измерванията показват, че през 90 дни то е активно, а през останалите 67 дни от него не се получава никакъв сигнал. Тези резултати са получени на база на наблюдения провеждани в продължение на пет години.

През януари бе установено, че друго радиоизбухване, с номер FRB 180916, променя своята активност с период 16 дни. През четири от тях е активно, а през останалите дванадесет не излъчва никаква енергия.

Засега не е известно каква е причината за тази периодичност. Едно възможно обяснение е, те са резултат от прецесията на оста около която се въртят неутронни звезди с много силни магнитни полета. Всъщност, при някои бързи радиоизбухвания е наблюдавана силна поляризация на електромагнитните сигнали, което свидетелства за наличие на магнитно поле. Все още, обаче, пълно обяснение липсва.

Без съмнение можем да кажем, че бързите радиоизбухвания са изключително интересни явления и изследванията в тази област ще донесат много ценни знания за Вселената. Засега е нужно натрупване на още наблюдателни данни за тях и това неминуемо ще се случи в следващите години.

Повече информация относно FRB 121102 може да намерите тук: https://www.space.com/37992-fast-radio-bursts-breakthrough-listen.html

Допълнителна информация за изследването на радио избухванията е публикувана на този адрес:

https://www.atnf.csiro.au/news/newsletter/oct07/MSburst.htm

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!