Наука

Проф. Грета Панова получи Наградата на Института по математика и информатика на БАН за 2020 година

Проф. Грета Панова получи Наградата на Института по математика и информатика на БАН за 2020 година

Вчера проф. Грета Панова от Университета в Южна Калифорния официално получи Наградата на Института по математика и информатика на БАН за 2020 година.  Тя е третият носител на наградата, която се определя от международно жури от изтъкнати световни специалисти в областта на математиката. По традиция тази награда се връчва по време на Международната конференция Mathematics Days in Sofia, която трябваше да се проведе през миналата година, но бе отменена. Наградата на ИМИ бе връчена на проф. Панова лично от Председателя на Кометитета за Наградата академик Веселин Дренски по време на Националния колоквиум по математика.

Грета Панова Работи в областта на алгебричната комбинаторика и нейните приложения в геометричната теория на изчислимостта, теория на вероятностите и статистическата механика. Тя е автор на над 40 статии, между които публикации в Journal of the American Mathematical Society, Advances in Mathematics, Annals of Probability. Тя е завършила НПМГ и като ученичка е печелила 3 поредни медала, включително и златен, от Международната олимпиада по математика.  През 2011-а Грета печели стипендия Саймънс за постдокторантура в Университета на Калифорния в Лос Анжелис за периода 2011-2014 г. и междувременно е постдокторант в Изследователския институт по математически науки в Бъркли (MSRI), а през 2014-2018 г. е главен асистент и доцент в Университета на Пенсилвания.

На него проф. Грета Панова лично изнесе доклад на тема „Колко е трудно да се докаже сложност? От теорията на изчислителната сложност до алгебричната комбинаторика и обратно”.

Голяма част от нейната работа е свързана с теорията на представянията на симетричната група и по-специално с коефициентите на Кронекер. Между тези резултати е опровержението на единствения настоящ подход за решаване на алгебричния вариант на P vs NP, основния проблем в теоретичната информатика. Грета Панова също прилага теорията на симетричните функции като нов метод в изучването на вероятностното поведение на димерни модели в статистическата механика.