Наука Образование

Проектът Space Education for Bulgaria, подкрепен от Европейската космическа агенция, стартира във Физическия факултет на СУ

Проектът Space Education for Bulgaria, подкрепен от Европейската космическа агенция, стартира във Физическия факултет на СУ

През февруари във Физическия факултет на СУ стартира първият, подкрепен от Европейската космическа агенция, проект за университетски курсове в България. Чрез „Space Education for Bulgaria“ (SpaceEdu4BG) ще бъдат разработени девет съвременни университетски курса, включително учебни планове, лекции и презентации, по водещи теми от космическите технологии и техните приложения.

Проектът е финансиран от Европейската космическа агенция в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS).

Курсовете ще бъдат на теми, които са идентифицирани като основни в работа на Европейската космическа агенция (ЕКА). Това  ще  засили теоретичната и практическата подготовка на млади кадри за космическата индустрия, както и ще утвърди привлекателността на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ като желано и водещо място за приложно обучение в областта на космическите изследвания.

Проектът е с продължителност от две години и се координира от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет. Сред авторите на курсовете са учени от СУ, от Института по астрономия с НАО Рожен към Българската академия на науките, представители на бизнеса и индустрията.

Планира се курсовете да бъдат разработени, да стартират и да бъдат включени в учебните програми на Физическия факултет на СУ „ Св. Кл. Охридски“ за учебната 2022/2023 г. Успешното изпълнение на проекта ще доведе както до по-добра синергия в областта на космическите изследвания и техните приложения у нас, така и до засилване на връзката между българската научна общност и ЕКА.

За повече информация и контакт с екипа на проекта:  https://astro.phys.uni-sofia.bg/p9/  

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!