Образование

Предлагат новата гимназия в Стара Загора да носи името на проф. Минко Балкански

Проф. Минко Балкански: От нашето поведение зависи животът и здравето на всички други! (видео)

Тази седмица ще бъде гласувано предложението Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора да носи името на световнопризнатия учен в областта на физиката проф. Минко Балкански. Той е сред най-големите дарители в областта на академичното образование и вече е дал съгласието си за това предложение. Въпреки че живее във Франция, 93-годишният проф. Балкански развива активна дейност в подкрепа на съвременното българско образование, наука и култура чрез неговата фондация „Миню Балкански”. Приносът му в откриването и насърчаването на млади таланти чрез предоставените условия и възможности за тяхното израстване са безспорни.

Предложението ще бъде гласувано на първото за тази година заседание на Общинския съвет в Стара Загора на 28 януари.

В официалното писмо с предложението е записано, че „решение приживе да се обяви име на патрон е приемано сравнително рядко. Проф. Минко Балкански е дал съгласие да се обсъжда предложението на Училищното настоятелство, което още веднъж потвърждава неговата силна връзка и подкрепа за развитие на образованието в нашата община.“

Ето какво още пишат вносителите на предложението от Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство „Съвет на мъдреците” към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи гр. Стара Загора:

Проф. Минко Балкански е роден на 24 юли 1927 г. в с. Оряховица, общ. Стара Загора. Понастоящем живее във Франция, но връзката му със Стара Загора е непрестанна.

Проф. Минко Балкански е учен от световна величина, чиято научна кариера е свързана с водещи университети, научни институти и организации в Европа, САЩ, Япония, Китай, Индия и др. Автор е на книги, монографии, научни публикации. Обявен е за „Доктор хонорис кауза” на СУ „Св. Климент Охридски”, Тракийски университет, НБУ, Американския университет в България, за Будител на годината – 2018 г. и Будител на Стара Загора – 2020 г. Носител е на държавни и научни отличия. Почетен гражданин на Стара Загора.

Проф. Минко Балкански развива активна дейност в подкрепа на съвременното българско образование, наука и култура. Приносът му в откриването и насърчаването на млади таланти и предоставените условия и възможности за тяхното израстване и развитие са безспорни и значими. Особено ценна е връзката на проф. Балкански с родния му край с родолюбивата и мащабна дейност на Фондация „Миню Балкански”. Чрез школите, конкурсите и създадения през 2018 г. Регионален център за извънкласно образование по математика, физика и информатика Стара Загора е средище на работа с талантливи млади хора.

Решението за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора е в отговор на общото желание за висококачествено образование в основополагащи и нужни на съвременната икономика направления и професии. В първите години на дейността и утвърждаването на училището, безспорно важно е името, което то ще носи. В този смисъл името, а надяваме се и личното участие на проф. Минко Балкански ще допринесат училището да гради авторитет и да се наложи като средище на модерно образование и високи постижения. Заедно с това, подкрепата на предложението на Училищното настоятелство ще бъде израз на дълбоко уважение и признателност за родолюбивата и народополезна дейност на човек, роден и трайно свързан със Стара Загора и България.

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!