Наука

Пети ученически конкурс за фенове на науката организира Ученическият институт на БАН

До края на септември е срокът за записване в петия пореден конкурс за ученици организиран от Ученическия институт на БАН. УчИ-БАН ще проведе сесия за представяне на ученически разработки-проекти, като целта е да се даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения.

Всеки участник в сесия на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като проект – доклад за проведено изследване. Проектите в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд), придружено от пояснителен текст. Докладите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на иновативност и творчество.

Сесията на УчИ-БАН ще се проведе през ноември 2018 г. Срокът за получаване на предложения за участие в ученическата сесия е краят на септември. Проектите се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област и/или изкуство. Авторите получават копие от рецензията на специалистите до края на октомври. В същия срок авторите на най-успешните разработки получават и покана за представяне на проекта на сесията на УчИ-БАН.

Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.