EnteR

Палеонтологът Владимир Николов ще води работилница за палеоарт „Да нарисуваме велоцираптор“ в НПМ

Палеонтологът Владимир Николов ще води работилница за палеоарт „Да нарисуваме велоцираптор“ в НПМ

На 12 и 13 ноември Националният природонаучен музей при БАН и Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ) организират поредната работилница за научна илюстрация. Този път темата е „Да нарисуваме велоцираптор“, която ще бъде проведена от палеонтолога и палеоилюстратор Владимир Николов. Той е един от най-добрите палеохудожници в България, който е и сред учените, участващи в теренната работа по разкриването на „българските динозаври“ в находището край Трън.

Велоцирапторът е описан за науката през 1924 година,но се превръща в един от най-популярните динозаври, благодарение на ролята си в динозавърския трилър „Джурасик Парк“.

Правдоподобен ли е обаче образът на филмовото чудовище? Направените през последните десетилетия научни открития накараха палеонтолозите да преразгледат из основи разбиранията си за динозаврите, включително за велоцираптора.

В предстоящата работилница по палеоилюстрация ще имате възможност да се запознаете с този впечатляващ хищник и да възстановите външния му вид, такъв какъвто го описва съвременната наука. След това никога повече няма да гледате на птиците по същия начин.

Палеоартът, популярен също и като палеоилюстрация, е художествено направление, което се е разположило на границата между изкуството и науката. Неговата цел е изготвянето на научно обосновани художествени реконструкции на древния организмов свят и обитаваната от него природна среда. Използваните художествени средства за постигане на тази цел варират от традиционни 2D (рисунка, живопис, литография и др.) и 3D (скулптура), до различни дигитални техники (рисунка, живопис, фотокомпозиране и фотоманипулиране, моделиране). В ръцете на опитния палеоартист, палеоилюстрацията отваря прозорци към отдавна изгубени светове и представлява най-мощният инструмент за комуникация на палеонтологичната наука пред широката публика.

  • Maксимален брой участници: 12
  • Цена за участие: 40 лв, таксата включва и посещение на музея за двама
  • Билети: онлайн в платформата URBO: https://www.nmnhs.com/buy-online.html или на касата на музея в деня на събитието.
  • Всеки участник може да избере да посети само един от двата или и двата дни.
  • По време на заниманието придружителите на участниците могат да разгледат музейната експозиция безплатно.