Образование Технологии

ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора – училище от дигиталното бъдеще

ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора – училище от дигиталното бъдеще

Какво е дигитално училище и има ли такива у нас? Отговора на този въпрос дава А1, като заедно с партньорите си от „Заедно в час“ организира конкурса „Дигитално училище на България“. Компанията подкрепя редица социално-значими каузи, с които помага за това технологиите да са по-достъпни за всички. Именно използването на дигитални подходи в образователния процес е пътят, по който може да се улесни преподаването и усвояването на знанията и да създаде благоприятна среда за развитието на бъдещите поколения.

„Дигитално училище на България“ ще покаже училището на бъдещето – това, което е интегрирало иновативни методи в учебния процес. За да се включат в конкурса със свои добри примери на използване на технологиите, училищата в страната могат да кандидатстват на https://www.a1.bg/digital-schools. Там могат да видят и повече информация за всяка от категориите и критериите, както и за авторитетното жури от експерти в сферата на образованието и технологиите и да научат какви са наградите.

Един от десетките вече кандидати на конкурса е ОУ „Кирил Христов“ от Стара Загора, което безспорно може да се нарече училище на бъдещето. То участва в категория „Дигитална организация на преподаването“, която е реорганизирала преподаването чрез максимално използване на елементите на дигитализация.

ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора – училище от дигиталното бъдеще

Иновативните подходи

Екипът от преподаватели успява да въведе дигиталните технологии в своята практика още преди обучението от разстояние в електронна среда да се превърне в предпоставка за дигитализирането на процеси. Така 919 ученици в 33 паралелки от 1-и до 7-и клас и общо 67 преподаватели градят знания за бъдещето в подходящата атмосфера.

ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора – училище от дигиталното бъдеще

Изключително модерната сграда – пълната дигитализация на учебните стаи и коридорни пространства с налични сензорни екрани и интерактивни дъски, кабинети, оборудвани с таблет или лаптоп за всеки ученик, достъп до иновативни програми за обучение и преподаване в електронна среда – това са част от доказателствата, че училището заслужава своето място и в списъка с иновативни учебни заведения на МОН, което подкрепя и конкурса на А1.

ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора – училище от дигиталното бъдеще

Предизвикателствата на дистанционното обучение

Дори за училище като ОУ „Кирил Христов“ обучението от разстояние в електронна среда се оказва предизвикателство. Благодарение на добрата организация обаче, в рамките на една седмица екипът изцяло променя подхода си, така че учителите и учениците да разгърнат целия си потенциал, насърчавайки аналитичното мислене. Така, чрез различни системи за работа в дигитална среда и иновативните образователни материали, екипът успява да скъси дистанцията през виртуалното пространство. Преподавателският екип дори организира вътрешни обучения за работа с Microsoft Teams, Google Classroom и други. В училището е въведена и една от първите входопропусквателни системи с термокамери и чипове с цел улесняване процеса на работа в епидемична обстановка.

„Съвременните дигитални технологии променят не само начина, по който децата учат, но и виртуалните ресурси, по които взаимодействат помежду си и с техния учител в класната стая. Ние от ОУ „Кирил Христов“ вярваме, че интерактивните класни стаи са логично и необходимо надграждане на традиционните стаи, с които всички сме свикнали“, коментира педагогическият екип.