EnteR Наука

Откъс от „Как виждам света” на Алберт Айнщайн: Обръщение към студентската среща по разоръжаването

Откъс от „Как виждам света” на Алберт Айнщайн: Обръщение към студентската среща по разоръжаването

За първи път на българския книжен пазар се появява „Как виждам света” (ИК „Сиела”) – сборник с 65 есета и писма на Алберт Айнщайн. Книгата, която е публикувана за първи път в оригинал през 1934 г., съдържа текстове с възгледите на учения по разнообразни теми: съдбата, боговете и хората, религията и науката, войната и мира, икономиката, международната политика, демокрацията, тиранията, национализма и хуманизма. Българското издание на „Как виждам света” е с твърди корици и портрет на Айнщайн, нарисуван от художника Дамян Дамянов.

Откъс от „Как виждам света” на Алберт Айнщайн: Обръщение към студентската среща по разоръжаването

Някои от текстовете са писма до приятели или непознати. Други са добре обмислени трактати на теми като „Смисълът на живота“, „Религия и наука“, „Фашизъм и наука“ и „Еврейските идеали“, „Проблемът на пацифизма”. В книгата са включени и коментари на Айнщайн по актуални за времето си международни събития, както е в случая с „Америка и Конференцията за разоръжаване” и др.

В тези преломни години между двете световни войни посланието на Алберт Айнщайн е най-вече за солидарност, мир и обединение. Въпреки че създава текстовете, публикувани в „Как виждам света” в края на най-тежката икономическа криза в съвременната история, във времена, когато самият той е принуден да напусне страната си, за да се спаси от режима на Хитлер, Айнщайн поставя на първо място в ценностната си система – дори над собствените си научни търсения – доброто на човечеството. Геният описва размислите си в размирните първи десетилетия на XX век в тези есета, с които има за цел да убеди хората, че смисълът на съществуването се крие в това да правиш живота на другите по-добър.

Предговора към първото издание на „Как виждам света” започва с разяснителните думи: „Тази книга не представлява пълно събрано издание на всички писма, статии и изявления на Алберт Айнщайн. Тя е подбор, направен с една-единствена цел, а именно – да изгради образа на един човек. Днес този човек бива въвлечен, противно на неговите собствени намерения, във водовъртежа на политическите страсти на съвременната история. Така Айнщайн е сполетян от съдбата на толкова много други велики мъже от историята – неговият характер и мненията му са представяни на света напълно изопачени. Истинската цел на книгата е да предотврати тази съдба.”

Преводът от английски език на „Как виждам света” е на Димитър Николов. Корицата е на художника Дамян Дамянов.

„Да унищожиш предразсъдъците е по-трудно, отколкото да разделиш атома на частици.”
Алберт Айнщайн

Откъс от „Как виждам света”, Алберт Айнщайн

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ СТУДЕНТСКАТА СРЕЩА ПО РАЗОРЪЖАВАНЕТО

Предишните поколения са ни дарили с високо развито научно и техническо познание, с най-ценния дар, който носи със себе си възможността да направим живота си толкова свободен и красив, колкото нито едно предишно поколение не е могло. Но този дар е придружаван и от опасности за нашето съществуване, които са по-големи от всичко, което ни е заплашвало досега.

Съдбата на цивилизованото човечество зависи повече от всякога от моралните сили, които то е способно да създаде. Така че задачата, пред която е изправена нашата епоха, определено не е по-лека от задачите, с които нашите предци са се справяли успешно.

Храната и другите стоки, от които светът се нуждае, могат да бъдат произведени с много по-малко часове труд отпреди. Но това доведе до задълбочаване на проблема с разделението на труда и разпределението на благата. Всички усещаме, че свободната игра на икономическите сили, нерегулираното необуздано преследване на богатство и власт от индивида вече не води автоматично към приемливо решение на тези проблеми. Производството, трудът и разпределението трябва да се организират според определен план, за да не се губи ценна продуктивна енергия и за да не изпадат цели дялове на обществото в бедност и диващина. Ако неограниченият sacro egoismo  води до пагубни последици в икономическия живот, той е също толкова лош водач и в сферата на международните отношения. Развитието на механизирани методи на война ще доведе до това, че човешкият живот ще стане непоносим, ако хората скоро не открият начин да предотвратяват войните. Значимостта на тази тема може да бъде сравнена само с нивото на неадекватност на досегашните опити тя да се адресира.

Прави се опит да се намали опасността, като се налагат ограничения на въоръжаването и рестриктивни закони за водене на война. Но войната не е като игрите, които се играят в клубовете, където играчите честно спазват правилата. Когато животът и смъртта са поставени на карта, правилата и задълженията спират да бъдат задължителни. Само абсолютното отричане на всяка война може да доведе до успех. Създаването на международен съд не е достатъчно. Трябва да има договори, които гарантират, че решенията на този съд ще бъдат спазвани от всички нации едновременно.

Без тази гаранция те никога няма да имат смелостта да се разоръжат.

Представете си например, че американското, английското, германското и френското правителство настояват японското да спре веднага своите военни операции в Китай, под заплаха от пълен икономически бойкот. Смятате ли, че японското правителство ще бъде готово да поеме отговорността да вкара страната си в такова опасно приключение. Тогава защо не се направи именно това? Защо трябва всеки човек и всяка нация да треперят за съществуването си? Защото всеки търси собственото си проклето краткосрочно предимство и отказва да го подчини на просперитета и благоденствието на общността.

Затова започнах с твърдението, че човечеството повече от всякога зависи от моралните си сили днес. Пътят към щастливата държава минава през отхвърлянето и самоограничаването във всичко.

Откъде би могла да дойдете силата за този процес? Само от тези, които са имали шанса в ранните си години да укрепят своя разум и да разширят светогледа си чрез учение. Така че ние, от старото поколение, разчитаме на вас и се надяваме, че ще се борите с цялата си мощ да постигнете това, което ни беше отказано.