Наука

Остани си вкъщи & гледай наука! (видео) Д-р Милен Цеков – „Марсотресения“

Остани си вкъщи & гледай наука! В MediaBricks.bg ви зареждаме с прекрасни научно-популярни лекции на известни български учени. Днес отиваме на Червената планета, за да търсим… марсотресения. Наш пътеводител на Марс е д-р Милен Цеков от Физическия факултет на СУ. От неговата лекцията ще разберете повече за сеизмичната активност и вътрешната структура на Марс. И ще научим по какво марсотресенията си приличат и по какво се отличават от земетресенията и лунотресенията. Лекцията е изнесена миналата година в Кръжока по астрономия.

Още видео лекции може да намерите тук – Остани си вкъщи & гледай наука!

Лекцията на гл. ас. д-р Милен Цеков се проведе на 21 февруари 2019 година по време на Кръжока по астрономия. Видеото днес е предоставено от организаторите от катера Астрономия към СУ.

Гл. ас. д-р Милен Цеков работи в катедра „Метеорология и геофизика“ към Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Сред научните му интереси е статистическата сеизмология.

Един от най-важните акценти на планетните изследвания през настоящата 2019 година е изучаването на сеизмичната активност и вътрешната структура на Марс. Досега съществуването на сеизмична активност е потвърдено инструментално само за Земята и за Луната. Марсотресения пряко не са регистрирани. Теоретичните модели и индиректни геоложки сведения, получени чрез наблюдение от орбита показват, че такива вероятно съществуват. Очаква се, че при мисията InSight, действаща на марсианската повърхност от ноември 2018, марсотресения ще бъдат регистрирани и инструментално. В лекцията ще се разгледа историята на изследването на Марс. Ще бъде разказано за марсотресенията, по какво си приличат и по какво се отличават от земетресенията и лунотресенията. Ще се коментира как марсотресенията могат да дадат информация за вътрешната структура и еволюцията на Червената планета и защо е важно да бъдат изучавани.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!