Наука

Остани си вкъщи & гледай наука! (видео) Доц. Елисавета Пенева – „Дистанционни наблюдения на Земята от Космоса“

Остани си вкъщи & гледай наука! В MediaBricks.bg ви зареждаме с прекрасни научно-популярни лекции на известни български учени. Днес доц. д-р Елисавета Пенева ни разказва за мащабната програма Коперник. От лекцията ще научим за множеството инициативи за мониторинг на планетата и за спътниците, които обикалят около Земята. Кой ги конструира и изстрелва, как се получава информация и какво можем да научим от спътниковите изображения. Лекцията „Дистанционни наблюдения на Земята от Космоса“ е изнесена в началото на годината в Кръжока по астрономия.

Още видео лекции може да намерите тук – Остани си вкъщи & гледай наука!

Лекцията на доц. д-р Елисавета Пенева се проведе на 20 февруари 2020 година по време на Кръжока по астрономия. Видеото днес е предоставено от организаторите от катера Астрономия към СУ.

Доц. д-р Елисавета Пенева работи във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2001 г., като преподава „Физика на климата“ и „Дистанционни методи за наблюдение на Земята от Космоса“. Научните й интереси са в областта на численото моделиране на океана и атмосферата, със специфичен фокус върху Черно море и Балканския полуостров.

Програма Коперник е мащабен проект на Европейската комисия с амбиция да обедини и засили дейностите по мониторинг на околната среда, като обхване спътниковите и наземни наблюдения, численото моделиране и прогноза, и разработването на продукти към крайния потребител. В лекцията ще стане дума за спътниците, които обикалят около Земята: кой ги конструира и изстрелва; как се получава информация; какво можем да научим от спътниковите изображения. Обработените данни от изображения се предоставят свободно на крайния потребител, като се разделят в няколко тематични области: земя, атмосфера, океан, климат, сигурност, действия при бедствия и аварии. Програмата предоставя и много възможности за финансиране на идеи за приложение на получаваната информация.