Образование

Нови дигитални умения за новия дигитален свят, достъпни безплатно чрез Microsoft

Нови дигитални умения за новия дигитален свят, достъпни безплатно чрез Microsoft

Наскоро отбелязахме една година, откакто животът за всички хора по света, без оглед на държава, цвят на кожата или пък социално положение, се промени рязко. Всички ние се сблъскахме с нови работни условия, множество нови предизвикателства, а за много от нас, за съжаление, тази пандемията означаваше и загуба на работното място.

Макар и все по-уверено да гледаме към връщането ни към нормалното русло, вече е повече от ясно, че ще се завърнем в един много променен свят – глобална икономическа криза и променени изисквания към нужните умения за много работни места или пък напълно премахнати такива. Характерът на работата от дома доведе до ускоряване на дигиталната трансформация с огромни темпове – такива стъпки, които може би при други условия щяха да бъдат факт след две години, бяха въведени в рамките на няколко месеца. Това допълнително създаде още по-широка бариера между дигиталните умения на хората.

С оглед на всички тези фактори, а и на дългогодишния си ангажимент към преодоляване на дигиталната бариера, през кризисната 2020 година Microsoft, заедно с LinkedIn и GitHub, започна инициатива , която цели да помогне на 25 милиона души в свeтовен мащаб да добият дигитални умения, нужни за новата икономическа реалност. По думите на президента на Microsoft Брад Смит: „Когато твоята технология променя света, носиш отговорност да помогнеш за справянето със света, който си помогнал да се създаде, и да приемеш по-голяма отговорност за бъдещето.“ Това е и целта на тази дългосрочна програма. Тя се фокусира върху постигането на положителни и устойчиви резултати, като продължава да се развива и има успех и у нас – вече повече от 27 000 души са се възползвали от нея.

Инициативата се реализира през два основни канала – LinkedIn Learning и Microsoft Learn. LinkedIn Learning е онлайн платформа за обучение с библиотека от 16 000+ курса, покриващи актуални професионални теми, преподавани от експерти.  За тези, които искат да придобият по-задълбочени технически умения, са курсовете от Microsoft Learn | Microsoft Docs. Microsoft Learn дава знания за продукти и технологии на Microsoft, необходими за специфични технически позиции. Първоначално е създаден, за да помогне на клиентите и партньорите на Microsoft да усвоят технологиите на компанията. Модулите са съобразени с различни технически нива и позиции – от бизнес потребител до ИТ администратор и програмист. Всеки може да следва собственото си темпо на възприемане, като има възможност и да практикува наученото в GitHub Learning Lab.

Нови дигитални умения за новия дигитален свят, достъпни безплатно чрез Microsoft

Желаещите да повишат своята квалификация или пък напълно да променят професионалния си път могат да се възползват от обученията, налични в LinkedIn Learning до 31 март. Тези в Microsoft Learn остават налични и безплатни и в бъдеще. Повече за възможностите можете да научите от линовете по-долу:

Софтуерен разработчик – Software Developer

Специалист ИТ поддръжка – IT support/Help Desk

ИТ администратор – IT Administrator

Мениджър проекти – Project Manager

Специалист обслужване на клиенти – Customer Service Specialist

Специалист дигитален маркетинг – Digital Marketing Specialist

Графичен дизайнер –  Graphic Designer

Финансов анализатор – Finance Analyst

Развитие на „меки“ умения, нужни за всяка професия, а и за ежедневното общуване – Master in Demand Professional Soft Skills 

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!