Наука

Нобеловият лауреат проф. Бари Бариш бе удостоен със званието „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

©MediaBricks.bg

Днес на тържествена церемония нобеловият лауреат проф. Бари Бариш от Калифорнийския технологичен институт бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. проф. Бариш получава Нобелова награда за физика за върховите си постижения в постигането на безпрецедентна прецизност на интерферометрични измервания, довели до регистрирането на гравитационни вълни.

©MediaBricks.bg

Проф. Бари Бариш бе удостоен със званието „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков. Почетният доктор благодари за оказаната му чест, изрази радостта си да бъде в България и отбеляза изключително топлото гостоприемство, на което е свидетел.

©MediaBricks.bg

Проф. Бариш произнесе академично слово на тема: „Айнщайн, черните дупки и гравитационните вълни“, в която представи работата на екипа си, целящ по-добро опознаване на Вселената чрез фундаменталните открития във физиката.

©MediaBricks.bg

Церемонията бе открита от декана на Физическия факултет проф. дфн Александър Драйшу, който представи накратко биографията на проф. Бариш.

©MediaBricks.bg

Проф. Бари Бариш е роден през 1936 г. в Омаха, Небраска, САЩ. През 1957 г. завършва бакалавърска степен по физика, а през 1962 г. защитава докторат в Калифорнийския университет в Бъркли. Започва своята кариера като научен сътрудник в Бъркли (1962-1963) и след това като изследовател в Калифорнийския технологичен институт, където прекарва остатъка от кариерата си. През 2005 г. е избран за почетен професор.

Проф. Бариш започва научната си кариера в областта на физиката на високите енергии. Работи по експерименти с линейния ускорител в Станфорд. През 1980 г. се включва в търсенето на магнитни монополи – хипотетична елементарна частица, която представлява изолиран магнит с един полюс. Проф. Бариш ръководи екип за проектиране на експеримент за свръхпроводящ супер колайдер, гигантски ускорител за елементарни частици в Тексас, но Конгресът на САЩ отменя този проект през 1993 г.

От 1994 г. проф. Бариш е главен изследовател в проекта LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). В периода 1992-1993 г. Националният фонд за научни изследвания на САЩ (NSF) изразява сериозни съмнения относно неговата осъществимост и управленска структура. Проф. Бариш е в основата на сериозни организационни и технически промени в дизайна LIGO, като например използване на твърдотелни лазери, които са по-мощни, отколкото първоначално планираните аргонови газови лазери. По проекта LIGO се работи в тясно сътрудничество между Калифорнийския технологичен институт и Масачузетския технологичен институт.

В процеса на работа проф. Бариш разбира, че за постигане на целите на проекта LIGO е необходим постоянен персонал от специалисти в много различни области от науката и технологиите и широко международно сътрудничество. През 1997 г. проф. Бариш става директор на LIGO и под негово ръководство се създава LIGO НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – екип от стотици учени от цял свят.

©MediaBricks.bg

На 14 септември 2015 г. обновената версия на системата Advanced LIGO за първи път регистрира гравитационни вълни, генерирани от сливането на двойка черни дупки, които се намират на 1.3 милиарда светлинни години от нас.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!