Наука

Небесен спектакъл: Предстои да видим най-ярката очаквана комета за 2023 г. – C/2022 E3 (ZTF)

Небесен спектакъл: Предстои да видим най-ярката очаквана комета за 2023 г. - C/2022 E3 (ZTF)

От средата на януари до средата на февруари с бинокъл или с малък телескоп или дори с невъоръжено око от България ще може да се наблюдава кометата C/2022 E3 (ZTF). Тя е най-ярката очаквана комета за 2023 г. – с максимална яркост около 5 mag. видима звездна величина. На 12 януари C/2022 E3 ще премине през перихелия си – на разстояние 166.38 млн. км от Слънцето. А най-близо до Земята тя ще бъде на 1 февруари – на разстояние 42.49 млн. км. Астрофизикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО при БАН и катедра „Астрономия” на СУ обяснява къде и как може да наблюдаваме кометата:

Небесен спектакъл: Две комети ще бъдат видими в началото на 2023 година от България - C/2020 V2 (ZTF) и C/2022 E3 (ZTF)

На картата: видимите пътища на кометата в началото на 2023 г. с позиции през 3 дни, означени във формат месец-ден (mm-dd).

От около средата на януари до около средата на февруари с бинокъл или с малък телескоп ще може да се проследи небесният път на кометата C/2022 E3 (ZTF). Към момента тя е най-ярката очаквана комета за 2023 г. – с максимална яркост около 5 mag, с каквато ще можем да я видим в последните нощи на януари и през първата седмица на февруари. Тогава кометата ще премине през съзвездията Малка мечка, Жираф и Колар.

Най-близо до Земята тя ще бъде на 1 февруари, на разстояние 42.49 млн. км от нас.

Сега C/2022 E3 изгрява около 01:30 ч. в съзвездието Северна корона, но опити за нейното наблюдение могат да се правят в часовете преди разсъмване, когато е вече по-високо над хоризонта. В Северна корона кометата ще се движи бавно до 12 януари, след което ще навлезе в съзвездието Херкулес. Също на 12 януари C/2022 E3 ще премине през перихелия си – на разстояние 166.38 млн. км от Слънцето.

Кометата е открита на 2 март 2022 г. при наблюдения по програмата ZTF.

Има предположения, че същата комета е преминала през перихелия си преди близо 50 000 години – колкото се счита, че е нейният орбитален период. Не можем обаче да твърдим уверено, че тогава тя е била наблюдавана от древните ни предшественици, каквито твърдения вече се появиха в някои медии.