Наука

Небесен спектакъл на 4 юли – ще наблюдаваме парад на планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн

Небесен спектакъл на 4 юли - ще наблюдаваме парад на планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн

Тази година на 4 юли ще има две интересни астрономически събития. Първото е, че в 14:35 часа българско време нашата планета ще премине през афелий – най-отдалечената от Слънцето точка по своята орбита. А второто е парадът на планетите, който ще се наблюдава от Земята. За MediaBricks.bg астрофизикът Никола Каравасилев обясни, че на 4 юли Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер и Сатурн ще бъдат в тесен сектор от Слънчевата система. От там идва и думата парад, защото подреждането на планетите ще е близко до права линия.

Небесен спектакъл на 4 юли - ще наблюдаваме парад на планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн

За нас, земните наблюдатели, ще бъде интересно да наблюдаваме сближаването на Юпитер и Сатурн. Те изглеждат като две ярки звезди и вече се виждат на практика през цялата нощ. Намират се в съзвездието Стрелец и в началото на нощта са ниско над югоизточния хоризонт.

Небесен спектакъл на 4 юли - ще наблюдаваме парад на планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн

Постепенно се издигат в небето и към полунощ са на височина около 25 градуса на юг. Юпитер и Сатурн ще се бъдат в опозиция (точно на една права със Земята и Слънцето) в средата на месеца. Тяхната видимост ще остане добра до към октомври, след което ще се виждат на нощното небето до полунощ. Дори и с любителски телескоп лесно могат да бъдат забелязани пръстените на Сатурн и четирите Галилееви спътника на Юпитер.

Небесен спектакъл на 4 юли - ще наблюдаваме парад на планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн

Юпитер и Сатурн се събират близо един друг на небето на всеки 20 години.

Небесен спектакъл на 4 юли - ще наблюдаваме парад на планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн

Друга ярка планета, участваща в парада, е Марс. Той изгрява около полунощ и се вижда за все по-дълъг период от време на небето през нощта. Изглежда като ярка звезда и в момента се намира в съзвездието Риби. На 13 октомври Марс ще е в опозиция спрямо Земята. Тогава се очаква той да бъде изключително ярък, като ще свети по-силно дори от Юпитер.

Венера е също може да се наблюдава лесно от Земята. В момента тя е Зорница и изгрява около два часа и половина преди Слънцето. Венера изглежда като една изключително ярка, бяла на цвят звезда, която свети близко до североизточния хоризонт. Нейната видимост ще се подобрява и на 14 август ще бъде в своята максимална западна елонгация, т.е. максимално видимо отдалечена от Слънцето.

Последната планета, която е включена в парада, е Меркурий. За съжаление в скоро време той няма да се вижда много добре, поради това, че ще се наблюдава близо до Слънцето. На 22 юли Меркурий ще бъде в максимална западна елонгация и може да бъде забелязан близо до североизточния хоризонт малко преди изгрева на Слънцето.

Да си пожелаем ясно небе!

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!