На 8 ноември проф. Николай Витанов ще ни разкаже за квантовите компютри и бъдещето им
Наука

На 8 ноември проф. Николай Витанов ще ни разкаже за квантовите компютри и тяхното бъдеще

Този четвъртък в Кръжока по астрономия ще погледнем отвъд границите на възможното. Проф. Николай Витанов ще ни разкаже за една от най-футуристичните теми на XXI век – квантовите компютри. Мястото на срещата е известно – Физическия факултет на СУ (бул. Джеймс Баучер №5) етаж 2. Денят е четвъртък 8 ноември, а часът – 19:30 ч.

През 2018 г. се навършиха 100 години от рождението на един от най-великите физици на ХХ век Ричард Файнман. През 1982 г. Файнман предлага идеята за квантовия компютър – машина, работеща по законите на квантовата физика, която може да реши задачи, практически нерешими на добре известните ни класически компютри. В тази лекция ще бъдат представени историята на квантовите компютри от Файнман до наши дни, досегашните успехи и неуспехи, перспективите за тяхното построяване и задачите, които могат да решат.

Проф. Николай Витанов е преподавател в катедра Теоретична физика на Физическия факултет и заместник ректор на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Създател е на първата група в България по квантова информатика, чиито основни интереси са насочени главно към разработване на квантови алгоритми, квантови симулации и квантови сензори.

Новият сезон на Кръжока по астрономия започна повече от интересно с лекцията на Никола Каравасилев. Кръжокът по астрономия се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.

На 8 ноември проф. Николай Витанов ще ни разкаже за квантовите компютри и бъдещето им