Наука

На 8 ноември предстои пълно лунно затъмнение

На 8 ноември предстои пълно лунно затъмнение

На 8 ноември (вторник) предстои последното за годината затъмнение – пълно лунно, което ще бъде видимо от Азия, Австралия, Тихия океан, Северна Америка, западните части на Южна Америка и Арктика. От България явлението няма да може да се наблюдава, пояснява астрофизикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО при БАН и катедра „Астрономия” на СУ. Продължителността на затъмнението от полусянката на Земята ще бъде 5 часа, 54 минути и 41 секунди, а на затъмнението от сянката – 3 часа, 40 минути и 35 секунди.

При това затъмнение Луната ще бъде близо до възходящия възел на орбитата си. Максималната фаза ще настъпи 5.8 дни преди лунния апогей. Затъмнението е № 20 от сарос серия 136, съдържаща общо 72 лунни затъмнения.

Следват характерните моменти от явлението в българско време: Началото на затъмнението от полусянката на Земята (контакт P1 в картата по-долу) ще бъде в 10:01:52 ч. Частичните фази ще започнат в 11:08:49 ч. (контакт U1), а пълната фаза – в 12:16:12 ч. (U2). Максимална фаза ще се наблюдава в 12:59:11 ч. Краят на пълната фаза (U3) ще е в 13:41:52 ч. Краят на затъмнението от сянката (U4) ще настъпи в 14:49:23 ч., а на затъмнението от полусянката (P4) – в 15:56:32 ч.

Продължителността на затъмнението от полусянката на Земята ще бъде 5 часа, 54 минути и 41 секунди, а на затъмнението от сянката – 3 часа, 40 минути и 35 секунди.

Продължителността само на пълната фаза ще е 1 час, 25 минути и 39 секунди.

По време на максималната фаза Луната ще навлезе с 1.36 свои диаметъра в земната сянка.

На картата по-долу: Преминаването на Луната през земната полусянка и сянка на 8 ноември. Моментите P1 и P4 са на първия и на последния контакт на Луната с полусянката (penumbra). Моментите от U1 до U4 са на контактите на Луната със сянката (umbra). Затъмнението ще се случи след преминаването на Луната през възходящия възел ☊ на нейната орбита.

На 8 ноември предстои пълно лунно затъмнение