EnteR Наука

На 6 февруари доц. Никола Петров ще ни разкаже за Слънцето и слънчевата активност в Кръжока по астрономия

На 6 февруари ще научим много за физиката на Слънцето. На първия Кръжок по астрономия за тази година лектор ще бъде доц. д-р Никола Петров от Института по астрономия с НАО, БАН. Той ще ни разкаже за Слънцето и слънчева активност.

В 19:30 ч. във Физическия факултет доц. д-р Никола Петров ще разкрие кратки исторически детайли от развитието на слънчевата физика в България, както и перспективи за нейното развитие сега и близко бъдеще. Ще бъде представена информация по актуални проблеми в изследванията в областта на хелиофизиката, както и определящата роля на Слънцето за състоянието на космическото време, в това число и ролята на слънчевата активност като фактор в измененията на глобалният климат на Земята.

Никола Петров работи в НАО Рожен и освен своята научна дейност заема и административни длъжности „помощник директор на ИАНАО“ и ръководител отдел „Наблюдения“ в обсерваторията. Основна научна насоченост на Никола Петров е в областта на Хелиофизиката: наблюдения и изследвания на слънчеви протуберанси, активни области и цикличност, както и тяхната определяща роля в „космическото време“. Бил е организатор и ръководител на пет научно-изследователски експедиции по наблюдения и изследване на слънчевата корона, по време на пълни слънчеви затъмнения, с основни научни експерименти: за определяне степен на поляризация на слънчевата корона в бяла светлина, определяне вътрешните граници на съществуване на неутрален прах в слънчевата корона (сублимация на прах в слънчевата корона), обкръжение на слънчеви протуберанси.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!