На 6 декември в Кръжока по астрономия Георги Пенев ще ни каже как се търсят метеорити
Наука

На 6 декември в Кръжока по астрономия Георги Пенев ще ни каже как се търсят метеорити

Как се ходи на лов за метеорити? Това ще разберем на 6 декември в последния за тази година Кръжок по астрономия организиран от катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ. Лектор ще бъде Георги Пенев, който е страстен колекционер на метеорити, основател на Българско Метеоритно Общество и член на Световната асоциация на колекционерите на метеорити – I.M.C.A.

Метеоритите са парчета от астероиди или други твърди тела, които пътуват през Космоса, докато не паднат на Земята. Те са скали, сходни в много отношения със земните, но е вълнуващо да се намери парче от друга планета тук на Земята.

Георги Пенев се занимава с изучаване на метеорити активно от 5 години. Провежда обучения свързани с разпознаване на метеорити – как да ги различаваме „лесно“ от земните скали. Изследва метеорити от цял свят, участвал е в експедиция за търсене на метеорити в Мароко и няколко такива в България.

Когато метеор навлезе в земната атмосфера полученото от него огнено кълбо произвежда светлина, поради триенето между повърхността и въздуха. А димна или прашна пътека се произвежда в небето от огненото кълбо, причинени от премахването на материал от повърхността на метеорита. Защото метеорите пътуват при високи скорости, те понякога произвеждат гърмежи или свистене, които се чуват на 50 километра или повече. Настоящата лекция ще бъде свързана със способите за разпознаване на метеорити от земните скали. Къде и как да ги търсим. Обши понятия, видове метеорити и дори ще бъде засегнат отпечатъкът, който те оставят в историята на човечеството или с какво са променили света.

Мястото на срещата е ясна Физически факултет на 6 декември от 19:30 ч.

На 6 декември в Кръжока по астрономия Георги Пенев ще ни каже как се търсят метеорити