На 4 април проф. Леандър Литов ще ни разкаже за експериментите в ЦЕРН и за Тъмната страна на Вселената
©MediaBricks.bg
EnteR Наука

На 4 април проф. Леандър Литов ще ни разкаже за експериментите в ЦЕРН и за Тъмната страна на Вселената

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!

От какво e съставена Вселената и защо се разширява? Какво се е случвало през първите секунди от нейното развитие? На тези интересни въпроси ще (се опита да) отговори проф. дфзн Леандър Литов по време на традиционния Кръжок по астрономия. От първа ръка ще разберем и какви експерименти се провеждат в ЦЕРН. Не пропускайте, този четвъртък (4 април) в 19:30 ч. във Физическия факултет на СУ. Домакин на лекцията „Тъмната страна на Вселената“ е катедра Астрономия.

Проф. Литов завършва Физически факултет на Софийския Университет през 1980 г. Научните му интереси са в областта на теоретична и експериментална физика на елементарните частици, разработване на детектори на йонизиращи лъчения, високопроизводителни компютърни изчисления и биофизика. Провежда изследвания на Серпуховския ускорител и от 1992 г. на ускорителния комплекс в ЦЕРН. Член е на колаборацията CMS от основаването й и е ръководител на колектива от СУ участващ в изследванията провеждани на Големия Адронен Колайдер. Автор и съавтор е на над 400 научни публикации. Носител е на ред международни и национални награди. Член е на различни научни съвети и бордове, в това число е председател на борда на Институтите на RPC CMS колаборацията, член на Европейската комисия за бъдещи ускорители ECFA и на Съвета на ЦЕРН.

В тази лекция ще бъде представено съвременното виждане за най-ранните етапи от развитието на Вселената през призмата на експериментите, провеждани в ЦЕРН. Специално внимание ще бъде отделено на откритите въпроси и пътя, по който се търсят техните отговори.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!