Образование

На 30 май ще се проведе онлайн „Астропарти Байкал“ с ученици и учители по физика и астрономия

Тази година 16-ото издание на „Астропарти Байкал“ ще се проведе изцяло онлайн в zoom на 30 май. В рамките на един ден ще има различни дейности с ученици и учители, които провокират любов към физиката и астрономията. Целта на прекрасното събитие под патронажа на Министъра на образованието и науката и кмета на община Долна Митрополия е да популяризира сред учениците знанията и постиженията на астрономията. Както и да развие интереса към любителската астрономия, наблюденията и заниманията по астрономия, и да се усвоят умения за практическо приложение на физичните знания при обясняване на непознати явления, провеждане и планиране на опити и експерименти.

Гост лектори тази година са Иво Джокин, Никола Каравасилев, гл. ас. д-р Ева Божурова, Велимир Попов, доц. д-р Лъчезар Филчев и други.

Основната тема тази година на „Астропарти Байкал“ е „Дигитални ресурси в помощ на дистанционното обучение по физика и астрономия“. Събитието е включено за единадесети път в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката за учебната 2019/2020 г.

Как може да участвате:

Необходимо е да се регистрирате до 29.05.2020 на

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPI8NPqHKD_mnDRAaP4dptYAq6PnVkBvpviOsu5A85ap9ajw/viewform

След регистрацията на Вашият е-мейл ще получите необходимата информация и инструкции с линк за вход във виртуална стая на платформата zoom. Събитието ще се записва.

Организатори: Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието Плевен, Община Долна Митрополия и Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. Байкал (ОЦИДЗИ).

Партньори: Съюз на астрономите в България, Съюз на физиците в България, Катедра Астрономия, Физически факултет на Софийски университет, Институт за космически изследвания и технологии-БАН, секция „Дистанционни изследвания и ГИС“,  Астрономическа асоциация – София (ААС), НАОП “Николай Коперник”, гр. Варна.

Международни партньори: Международен астрономически съюз/IAU/-офис на астрономия за развитие, Европейска асоциация за астрономическо образование (ЕААЕ), GTTP – Galileo Teachers Training Program, , Европейска училищна мрежа EUN (European School Net)-SCIENTIX, UNAWE – UNIVERSE AWARENESS (Информираност за Вселената), SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса) и SpaceEU.

На 30 май ще се проведе онлайн „Астропарти Байкал“ с ученици и учители по физика и астрономия

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!