Наука Образование

На 3 март Международният център за математически науки посреща световноизвестни учени в София

Световноизвестни учени идват в София за първото събитие на Международния център за математически науки (International Center for Mathematical Sciences–Sofia). От 3 до 5 март в Института по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ–БАН) ще се проведе образователният уъркшоп „Теория на Ходж и локални системи“.

Главен лектор на уъркшопа е световноизвестният учен проф. Карлос Симпсън, CNRS, Université Côte d’Azur, Ница, Франция, а съпътстващи лектори са утвърдените специалисти в областта Александър Ефимов, Виктор Пржялковски и Дмитри Каледин от Математическия институт Стеклов, Руска академия на науките, и Людмил Кацарков, Университет на Маями, САЩ и Институт по математика и информатика, БАН.

Основна цел на Международния център за математически науки е да насърчава и развива в България най-новите направления на математиката и нейните приложения и да ги популяризира на национално и международно ниво. Със своята дейност Международният център ще спомага за подобряване на сътрудничеството на българските математици с техните колеги от водещи научни центрове в Европа и по света. Специално внимание се обръща на свързването на младите български учени със световнопризнати изследователи.

Работата на Международния център е подкрепена от Министерството на образованието и науката, което ангажирано и активно работи за утвърждаването на нашата страна, на Института по математика и информатика и на Българската академия на науките като цяло като авторитетен научен център от световен мащаб.

Повече информация, както и пълната програма на събитието може да намерите на http://icms.bg .