Наука

На 29 април астероидът 1998 OR2 ще премине безопасно на 6 милиона километра от Земята

На 29 април астероидът 1998 OR2 ще премине сравнително близо до Земята. В момента на най-голямо сближаване (12:56 българско време), разстоянието между него и нашата планета ще бъде около 6 милиона километра или около 16 пъти разстоянието между Земята и Луната. Това е най-големият астероид, който ще премине на сравнително малко разстояние от нас през 2020 година.

Астрофизикът Никола Каравасилев разясни, че преминаването му не крие абсолютно никакъв риск от сблъсък със Земята, защото при такова разстояние той е далеч от зоната на гравитационно влияние на планетата ни. Астероидът може да бъде видян с телескоп, с диаметър на обектива поне 10-12 сантиметра. Той изглежда като звезда, която променя своето местоположение спрямо околните звезди.

По оценки на астрономите, работещи в радиообсерваторията Аресибо, размерът на астероида е около 2 км. Въпреки това опасността от удар със Земята е нулева. На такова разстояние гравитационното поле на нашата планета е твърде слабо, за да повлияе на траекторията на 1998 OR2.

1998 OR2 е един от най-големите по размер т.нар. близкоземни астероиди. Неговата орбита е значително сплесната и най-близкото разстояние, на което той можем да се приближи до Слънцето е малко по-голямо от най-голямото на което Земята се отдалечава. Това означава, че сблъсък между него и нашата планета е на практика невъзможен, в обозримото бъдеще. Тук трябва да се подчертае, че такива малки тела от Слънчевата система се движат по орбити с променливи параметри, поради малката си маса. Затова е възможно в далечното бъдеще неговата орбита да се промени така, че той да стане потенциално опасен за нас, но това няма да е след по-малко от няколко хиляди години. Според изчисленията, през април 2079г. той ще премине на разстояние около 1.7 милиона километра от Земята, но едва ли и това ще представлява някаква опасност.

Повече информация за точните координати и яркост на 1998 OR2 можете да намерите тук: http://img.astroalert.info/1998OR2.pdf

1998 OR2 е открит през 1998г. от обсерваторията Халеакала на Хавайските острови, като наблюденията са били част от програмата NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking). Към момента е известен неговият приблизителен размер и с помощта на радарни наблюдения е получена и приблизително неговата форма.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!