EnteR Наука

На 28 ноември в Кръжока по астрономия ще разберем как се търсят квазари зад галактиката Андромеда

На 28 ноември в Кръжока по астрономия ще разберем как се търсят квазари зад галактиката Андромеда

Този четвъртък в Кръжока по астрономия ще търсим квазари зад галактиката Андромеда. Организаторите от катедра Астрономия са поканили за лектор доц. Петко Недялков. Той ще ни разкаже освен как се намират такива квазари, но и каква ценна информация можем да извлечем от тяхната светлина, успяла да пробие праховия диск на галактиката Андромеда. Кръжокът започва в 19:30 ч. на 28 ноември във Физическия факултет, като входът е свободен.

Наскоро оптическата плътност на диска на галактиката Андромеда бе измерена с помощта на качествено нови методи с безпрецедентна разделителна способност. Тя достигна 20 х 20 пс, благодарение на фотометрия от космическия телескоп Хъбъл за звезди със слънчева маса. Въпреки това, най-сигурния начин да се определи колко е непрозрачна тази галактика по даден лъч на зрение остава намирането на обект, разположен зад нея. Квазарите са  изключително подходящи за постигането на тази цел, тъй като са обекти с най-високата известна светимост във Вселената и имат стандартно, добре изучено разпределение на спектралната енергия.

Доцент Петко Недялков е възпитаник на катедрата по Астрономия при Физическия факутет на Софийския университет, където започва работа през 1994 г.  Тук той защитава  дисертация за научната и образователна степен доктор на тема „Наблюдателни прояви на екстинкцията в дискове на спирални галактики“ през 1998 г. Специализирал е в Специалната астрофизическа обсерватория на Руската академия на науките в Северен Кавказ, Институт по радиастрономия Макс Планк в Бон, Германия, и Департамента по Астрономия на Университета на щата Вашингтон в Сиатъл, САЩ.   Научните му изследвания, половината от които имат за предмет индивидуални обекти в полето на галактиката Андромеда, са съсредоточени в областта на поглъщането на светлината и звездните населения. Най-значимото му научно откритие е първата оптическа идентификация на мек ренгенов източник в тази галактика с променлива звезда от типа „нови“ през 2002 г.

През 2004 г. под негово ръководството се сформира група за търсене на нови в близки галактики с участието както на преподаватели, докторанти и студенти от катедрата по Астрономия, така и учени от Института по Астрономия при БАН.

През годините за изследването на оптическата плътност на галактиката Андромеда са привличани  масивни звезди от нейния диск, кълбовидни купове, далечни галактики, а напоследък – и квазари, видими през него.

Проф. Цветан Георгиев и доц. Недялков са съавтори на книгата „Астрономия“, изляза от печат през 2017 г. в Издателството на НБУ.

На 28 ноември в Кръжока по астрономия ще разберем как се търсят квазари зад галактиката Андромеда

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!