EnteR Наука

На 28 април в Кръжока по астрономия д-р Петър Ефтимов ще ни разкаже за живота във Вселената

На 28 април в Кръжока по астрономия д-р Петър Ефтимов ще ни разкаже за живота във Вселената

Този четвъртък, 28 април, Кръжокът по астрономия ще е посветен на живота. Заедно с лектора д-р Петър Ефтимов ще преминем през формирането на биомолекули, биополимери и протоорганизми и ще се опитаме да разширим представите ни за жив организъм. Ще се опитаме да разширим и границите, в които може да търсим и може би, дори да намерим живот. Лекцията започва в 19:30 ч. във Физическия факултет, а входът е свободен.

Животът: дали е строго пространствено ограничен феномен, или присъщ и неизбежен за граничните условия на Вселената, в която живеем? Какви са условията, необходими за прекрачването на бариерата между неорганичните химични субстанции и базовите органични съединения? Къде можем да търсим разпознаваеми форми на живот и има ли зони, в които вероятността за откриването им е статистически по-вероятна?

Д-р Петър Ефтимов завършва Ветеринарна медицина през 2006 г. в ЛТУ гр. София. Веднага след това започва работа в клиника “Анимо”, а по-късно и в Централна Ветеринарна Клиника, където работи до 2011 г. Има интереси в областта на регенеративната медицина, терапия на екзотични домашни любимци и диви животни. През 2012 г. завършва и специалност Молекулярна биология, към СУ “Св. Климент Охридски”.

През 2017 г. защитава докторска степен по Молекулярна биология в катедрата по Биохимия на Биологическия факултет към СУ, а от юни 2018 г. работи като главен асистент по хистология и ембриология в същия факултет. Проявява особен интерес към еволюционната биология на развитието и астробиологията.

Петър е любител-астроном, и един от випускниците на магистърска програма “Астрономия и популяризация на астрономията” на Физическия Факултет към СУ “Св. Климент Охридски”.

  • 28 април (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
  • ЖИВОТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – ГРАНИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ
  • гл. ас. д-р Петър Ефтимов, Биологически факултет, СУ

На 28 април в Кръжока по астрономия д-р Петър Ефтимов ще ни разкаже за живота във Вселената