EnteR Наука

На 27 февруари в Кръжока по астрономия ще научим повече за космическите телескопи в орбита около Земята

Този четвъртък (27 февруари) Кръжокът по астрономия ще се проведе в Астрономическа обсерватория на СУ в Борисовата градина. От 19:30 ч. ще има научно-популярни разговори за актуални астрономически открития, а при ясно небе ще има и наблюдения с телескоп. Лектор ще бъде студентът-магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“ към катедра Астрономия Гроздан Грозев, който ще ни разкаже за космическите телескопи в орбита около Земята.

Ще разгледаме телескопите, които днес са в орбита около Земята, техните характеристики и основни инструменти. Защо използваме наблюдателна техника извън атмосферата, как работят и защо се опитваме да строим все по-големи телескопи? Къде започва Космосът и защо изстрелваме някои от тях на далечни орбити? Кои са най-големите успехи в науката в резултат от космическите телескопи?

Гроздан Грозев е софтуерен инженер, завършил Факултета по математика и информатика на Софийски университет през 2002 г. Интересът му към астрономията се заражда още като ученик. Негови хобита са както наблюдателната астрономия, така и астрофотографията.