EnteR Наука

На 26 май в Кръжока по астрономия проф. Димитър Съсълов ще изнесе лекцията „Планети и живот: нови експерименти“

На 26 май в Кръжока по астрономия проф. Димитър Съсълов ще изнесе лекцията „Планети и живот: нови експерименти“

Този четвъртък, 26 май, не пропускайте Кръжока по астрономия, където лектор ще бъде проф. Димитър Съсълов – един най-успешните астрономи и астрофизици в света и един от водещите изследователи на космическия телескоп Kepler. Той ще изнесе лекцията „Планети и живот: нови експерименти“, от която ще разберем какви са възможните сценарии и как възникването на живота зависи от условията на планетите? Също така ще научим какво показват най-новите експерименти в тази област. Кръжока по астрономия, организиран от катедра „Астрономия “ на СУ, започва в 19:30ч, във Физическия факултет, като входът е свободен.

Професор Съсълов защитава докторска степен по физика през 1988 г. във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и докторска степен по астрономия през 1990 г. в Университета на Торонто, Канада. Занимава се с изследвания на връзката между вещество и излъчване както в звездните и планетните атмосфери, така и в техните вътрешни слоеве.

Някои от най-значимите му изследвания са свързани с откриването на екзопланети, подобни на Земята. Първото откритие на екзопланета чрез пасажния метод е дело на Съсълов и сътрудниците му през 2002 – 2003 г. Откритата OGLE-TR-56b в съзвездието Стрелец е и най-далечната известна екзопланета през тези години.

Професор Съсълов е един от водещите изследователи на космическия телескоп Kepler. Автор е на над 700 научни публикации, цитирани над 33 000 пъти. Дванайсет от публикациите му са в двете най-престижни научни списания в света – Science и Nature, h-индексът му е 87 (NASA ADS).

Научно-популярната му книга – “The Life Of Super-Earths” (2012) е издадена на български през 2013 г. („Животът на свръхземите“).

Животът на Земята е хомохирален. Знаем, че биополимерите трябва да бъдат изградени от хомохирални мономерни единици, за да могат да функционират правилно. Но как възниква подобна хомохиралност от геохимична гледна точка? Дали основни физични и астрофизични процеси не са довели до нейната поява? Какви са възможните сценарии и как възникването на живота зависи от условията на планетите? Какво показват най-новите експерименти в тази област? Отговор на тези и други въпроси, свързани с произхода на живота, ще научите от лекцията на проф. Съсълов.

  • 26 май (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет
  • ПЛАНЕТИ И ЖИВОТ: НОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
  • проф. Димитър Съсълов, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Harvard University, Department of Astronomy

На 26 май в Кръжока по астрономия проф. Димитър Съсълов ще изнесе лекцията „Планети и живот: нови експерименти“