EnteR Наука

На 24 ноември в Кръжока по астрономия д-р Орлин Станчев ще ни разкаже за машинното обучение в астрономията

На 24 ноември в Кръжока по астрономия д-р Орлин Станчев ще ни разкаже за машинното обучение в астрономията

На 24 ноември в Кръжока по астрономия ще продължим темата за приложението на машинното обучение в астрономията и ще се потопим в света на дълбокото обучение, където ще разберем какво са невронните мрежи и какво е тяхното приложение в астрофизиката. Гл. ас. д-р Орлин Станчев е част от работната група по звездообразуване към катедра „Астрономия“ и участва в научно сътрудничество по проекти с водещи учени в Германия. За това не пропускайте Кръжока по астрономия, организиран от катедра Астрономия към СУ този четвъртък от 19:30 ч. във Физическия факултет. Входът е свободен.

Машинното обучение е навсякъде в ежедневието ни. От социалните медии и банковия сектор, транспорта и телекомуникациите до технологиите и бизнеса. Астрономията и астрофизиката не правят изключение. Съвременните наблюдателни програми, модерните обсерватории и компютърните симулации ни дават безпрецедентни количества данни, обработката на които представлява голямо предизвикателство пред конвенционалните методи за анализ. Това подчертава необходимостта от разработването на методи и алгоритми за обработката на огромни масиви с данни, така нужни за установяването на сложни връзки и закономерности, дълбоко скрити в масивите от данни.

Темата е обширна и затова е разделена на две части. След първата част през май месец, на 24 ноември ще се потопим в света на дълбокото обучение, където ще разберем какво са невронните мрежи и какво е тяхното приложение в астрофизиката.

Гл. ас. д-р Орлин Станчев, преподавател в катедра “Астрономия” на Физическия факултет при Софийския университет. Научните му интереси са в областта на звездообразуването и структурата на молекулярните облаци в Галактиката. В работата си използва софтуерни имплементации на различни алгоритми за отделяне и анализ на сгъстявания в молекулярните облаци. Като част от работната група по звездообразуване към катедра “Астрономия”, участва в научно сътрудничество по проекти с водещи по тематиката работни групи в Германия.

  • 24 ноември 2022, 19:30 ч., зала А205, Физически факултет
  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАШИННОТО ОБУЧЕНИЕ В АСТРОНОМИЯТА – ЧАСТ 2
  • гл. ас. д-р Орлин Станчев, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ

На 24 ноември в Кръжока по астрономия д-р Орлин Станчев ще ни разкаже за машинното обучение в астрономията