EnteR Наука

На 20 февруари доц. д-р Елисавета Пенева ще ни разкаже за дистанционните наблюдения на Земята от Космоса

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!

В последните няколко десетилетия стартираха множество инициативи за мониторинг на планетата Земя. Този четвъртък (20 февруари) доц. д-р Елисавета Пенева от катедра „Метеорология и геофизика“ ще разкаже повече за мащабната програма Коперник. В кръжока по астрономия ще научим за спътниците, които обикалят около Земята. Лекцията започва в 19:30 ч. във Физическия факултет, а входът е свободен.

Доц. д-р Елисавета Пенева работи във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2001 г., като преподава „Физика на климата“ и „Дистанционни методи за наблюдение на Земята от Космоса“. Научните й интереси са в областта на численото моделиране на океана и атмосферата, със специфичен фокус върху Черно море и Балканския полуостров.

Програма Коперник е мащабен проект на Европейската комисия с амбиция да обедини и засили дейностите по мониторинг на околната среда, като обхване спътниковите и наземни наблюдения, численото моделиране и прогноза, и разработването на продукти към крайния потребител. В лекцията ще стане дума за спътниците, които обикалят около Земята: кой ги конструира и изстрелва; как се получава информация; какво можем да научим от спътниковите изображения. Обработените данни от изображения се предоставят свободно на крайния потребител, като се разделят в няколко тематични области: земя, атмосфера, океан, климат, сигурност, действия при бедствия и аварии. Програмата предоставя и много възможности за финансиране на идеи за приложение на получаваната информация.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!