Наука

На 20 март Фонд „Научни изследвания“ ще представи три успешни научни проекта

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!

На 20 март Фонд „Научни изследвания“ организира събитие за популяризация на резултати от научни проекти, финансирани от тях. От 10:00 до 11:30 часа в Център за обучение към БАН ще бъдат представени 3 успешни научни проекта.

„Изследване на архитектури, модели и методи за автономен мениджмънт в интернет на бъдещето“ с ръководител проф. дн Евелина Пенчева от Технически университет-София. Предизвикателствата пред съвременния интернет, потенциалните изисквания и техническите възможности определят критични направления в научните изследвания и реконструиране на концепцията за класическия интернет във визия за интернет на бъдещето. Интернет на бъдещето се свързва с представата за бързи и гъвкави мрежи, отговарящи на изискванията както на хора, така и на машини, за достъп до съдържание, приложения и услуги, които съответстват на контекста и местоположението на потребителя. Научните изследвания по проекта са свързани с едно от основните предизвикателства пред интернет на бъдещето, а именно ефективната експлоатация и мениджмънт на всички ресурси, използвани за комуникация, изчисления и съхранение.

„Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментално и теоретично моделиране“  с ръководител проф. д-р Радостина  Стоянова от Институт по обща и неорганична химия при БАН. Възможността за съхранение на енергия чрез замяна на литиевите йони и промяна на вида на електродните материали провокира от една страна научно-изследователската креативност, а от  друга – дава тласък за разработване на нов тип презаредими батерии, които са евтини, безопасни и безвредни за околната среда. Целта на проекта е чрез комбиниране на експериментални и теоретични подходи да се изучи механизма на реакциите на съвместно взаимодействие на натриеви и магнезиеви йони с електродни материали. Научното постижение се състои в постигането на контрол върху тези реакциите по отношение на обратимост и скорост.

„Мултидисциплинарно изследване на взаимоотношенията паразит – преносител – гостоприемник на кръвните паразити (Haemosporida) във връзка със защитата на птичите популации“ с ръководител проф. д-р Павел Зехтинджиев от   Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. Проектът разглежда резултатите от собствени изследвания и обзор на публикуваните изследвания, свързани с разнообразието, вирулентността и потенциалните последствия за птичите съобщества в умерените ширини на Европа в условията на динамични промени на климата.

Центърът се намира на адрес: ул. „Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2 (комплекс на БАН, 4-ти км, карта: https://goo.gl/kyZEeZ).

Следващите събития с представяния на проекти от останалите научни области ще бъдат през април и май.

Събитията се организират в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!