EnteR Наука

На 16 септември започва международен семинар, организиран от Института за ядрени изследвания в София Тех Парк

На 16 септември започва международен семинар, организиран от Института за ядрени изследвания в София Тех Парк

От 16 до 18 септември ще се проведе четвъртият международен научен семинар: „Форми и динамика на атомните ядра: съвременни аспекти“ (Shapes and Dynamics of Atomic Nuclei: Contemporary Aspects), организиран от учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Той ще се проведе в зала „The Venue“ на София Тех Парк и има за цел да събере водещи изследователи в областта на ядрената физика и свързаните области от атомната и лазерна физика, астрофизика.

Ще бъдат представени и дискутирани най-нови теоретични и експериментални научни резултати свързани с проявлението на сложни форми в атомните ядра и пораждащите ги взаимодействия и симетрии; теоретични предсказания и нови данни за екзотични ядра далеч от линията на стабилност, свъхтежки ядра; ядрени изомерни състояния с възможни приложения за конструиране на екологично чисти „ядрени батерии“ с голям капацитет, приложения в медицината и др., нов честотен стандарт за измерване на времето „ядрен часовник“ с безпрецедентна точност – по-малко от секунда отклонение за период надхвърлящ възрастта на Вселената и с очаквани приложения в геодезията, сателитната навигация, „улавянето“ на гравитационни вълни, космологията, конструирането на ядрени (гама) лазери и др.

Ще бъдат представени най-нови високо-технологични съоръжения, като свръхмощният лазер ELI в Румъния, установките за измерване на екзотични ядрени маси [email protected] (Канада), FRS Ion Catcher в GSI Германия, лабораторията за свръхфина лазерна спектроскопия в ISOLDE, CERN (Швейцария) и др. Очаква се срещата да бъде катализатор на нови идеи за бъдещи изследвания в областта на ядрената физика и свързаните области с висок потенциал за важни технологични приложения и ползи за обществото.

Още информация може да намерите тук – http://ntl.inrne.bas.bg/events/sdanca21/index.html