На 15 април д-р Цветан Захариев ще ни светне с наука, демонстрации и фотолуминесценция
EnteR Наука

На 15 април д-р Цветан Захариев ще ни светне с наука, демонстрации и фотолуминесценция

Какво всъщност представлява тази „Фантастична светлина“, наречена луминесценция? На 15 април от 18:30 ч. д-р Цветан Захариев се качва на борда на науката в Абордаж, за да ни въведе в света на различните видове луминесценция с фокус върху т.нар. фотолуминесценция.

Химикът д-р Цветан Захариев е асистент към Института по обща и неорганична химия на БАН. Той ще ни обясни естеството на собственото излъчване и източниците, които го пораждат. Ще бъдат посочени примери от живата природа, където се наблюдава луминесценция и ще бъдат дискутирани практическите приложения в съвременните технологии. Лекторът ще допълни изложението с демонстрации на някои луминесцентни материали и с разкази от своята научна работа върху теоретичното моделиране на луминесцентни комплекси на редкоземните метали.

На 15 април д-р Цветан Захариев ще ни светне с наука, демонстрации и фотолуминесценция

Д-р Цветан Захариев е възпитаник на НПМГ и СУ „Св. Климент Охридски”, специализирал в Чехия, Испания и САЩ, олимпийски състезател и медалист от Международни състезания по химия. През 2017 година участва в 67-та среща на Нобеловите лауреати с млади учени, в град Линдау, Швеция, като той е първият представител на българска научна институция, одобрен за такова събитие. Неговите научни интереси се фокусират върху луминесцентните лантанидни съединения, по-конкретно върху обясняването и предсказването на техните фотофизични свойства.

За да си гарантирате място на събитието, запазете си безплатен билет от линка.