EnteR Наука

На 14 април в Кръжока по астрономия Пенчо Маркишки ще представи книгата си „Гид на любителя астроном 2022“

„Гид на любителя астроном 2022“

Този четвъртък не пропускайте Кръжока по астрономия, който ще се проведе в Астрономическа обсерватория в Борисовата градина. На него ще разберете повече за най-интересните астрономически явления, които ще наблюдаваме тази година. Астрофизикът Пенчо Маркишки ще представи книгата си „Гид на любителя астроном 2022“, а при безоблачна вечер ще има и страхотни наблюдения с няколко телескопа. За това от катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ ви канят на 14 април в 19:30 ч. в Астрономическата обсерватория, като входът е свободен.

Интересът на Пенчо Маркишки към астрономията датира от ранните му ученически години и става причина да започне да практикува фотография и астрофотография като хоби. Неговата първа професия „Контролно-измервателни прибори и автоматика“ му помага в конструирането на оптични прибори и така се появяват първите негови стационарни и преносими инструменти за фотографски астрономически наблюдения. Пенчо Маркишки е автор на много публикации в национални и чужди научнопопулярни издания, посветени на астрономията, астрофотографията и оптиката. От 2008 г. работи като оптик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. По-късно постъпва на работа и в катедра „Астрономия” към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

  • 14 април (четвъртък), 19:30 ч., Астрономическа обсерватория
  • Наблюдения с телескоп, при ясно небе
  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2022“
  • Пенчо Маркишки, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ; ИА с НАО, БАН

Предстои излизането на новият „Гид на любителя астроном 2022“, в който ще намерите информация на следните теми:

– Какви по-интересни явления ще ни предложи звездното небе през 2022 г.?

– Геометричната оптика е науката, която ни позволява да проследим сложните и често невидими пътища на светлината в оптичните прибори. Ако сме запознати с нейните принципи и понятия, можем да разберем как функционира всяка оптична система, независимо колко сложна е тя. Правилното разбиране на параметрите на астрономическите инструменти също предполага базови познания по геометрична оптика. Макар че техните основни характеристики са широко дискутирани, зад тях се крият някои особености, на които в предстоящото издание се обръща специално внимание.

– За да разширят възможностите на своите телескопи, астролюбителите често си служат със средства за постигане на по-дълги или по-къси ефективни фокусни разстояния, като лещи на Барлоу, телеконвертори, проекционни окуляри и фокални редуктори. Как работят тези устройства и до какви други промени в системата водят те, е разяснено в последните раздели на книжката.

„Гид на любителя астроном 2022“