Наука Образование

На 13 и 14 юни ще се проведе Втора годишна среща на младите български математици

На 13 и 14 юни 2022 г. в Института по математика и информатика на БАН ще се проведе конференцията Втора годишна среща на младите български математици. Тя събира заедно млади български математици, работещи по целия свят, и ще запознае математическата общност у нас с някои от техните най-значими постижения. Събитието се организира от Международния център по математически науки (МЦМН), http://icms.bg/ към ИМИ-БАН. Специален гост на конференцията ще бъде проф. Юрий Чинкел, ръководител на катедрата по математика в Института Курант при Нюйоркския университет, САЩ, и директор на направление Математика и физически науки на Simons Foundation – частна фондация, една от най-големите благотворителни организации в САЩ.

младите български математици

На 13 юни проф. Чинкел ще изнесе и специална лекция, предназначена за по-широка аудитория, в която ще сподели своя опит как частният капитал подпомага финансирането на научни изследвания в различни области.

На 14 юни 2022 г. от 16:30 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН ще се проведе кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени възможностите за професионална реализация, които предлагат Институтът по математика и информатика при БАН и някои от водещите български университети чрез националните и европейски научни програми, както и възможностите за реализиране на научни посещения, конференции и проекти свързани с новата научна програма Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ). Очаква се във форума да вземат участие представители на Българската академия на науките, Министерството на образованието и науката, различни изследователски и бизнес организации и др.