Наука Образование Олимпийци

Националният конкурс „Млади таланти“ на МОН приема научни проекти от ученици и студенти до 7 април

Националният конкурс „Млади таланти“ на МОН приема научни проекти от ученици и студенти до 29 март

До 7 април е срокът за подаване на проекти за един от най-добрите научни конкурси за ученици и студенти в България. Това е Националният конкурс „Млади таланти“, който се организира от Министерството на образованието и науката. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации.

Конкурсът е част от инициативите на МОН за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

  • Биология
  • Химия
  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Материалознание
  • Математика
  • Медицина
  • Физика
  • Социални и хуманитарни науки
  • Екология

Тази година 22. Национален конкурс ще се проведе в периода 27 -29 април 2020 г.

Крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2020 г. на следните имейла: [email protected] и [email protected]

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение и ще се проведе през м. септември. За участието си в двата форума получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2020 г., което ще се проведе през месец юли 2020 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Повече информация може да намерите  на сайта на МОН – https://mon.bg/bg/100796

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!