Наука

Над 300 световни учени ще участват на Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) във Варна

Шестата европейска конференция по кристален растеж ще се проведе от 16 до 20 септември, 2018 г. във Варна. Мащабното събитие се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ –БАН. В това престижно научно събитие се очаква да вземат участие близо 300 учени от целия свят. Ще бъдат изнесени над 60 устни доклада и около 200 постерни представяния.

Конференцията е посветена на известния български учен Иван Н. Странски (1897-1979 г.), основател на Катедрата по физикохимия към Софийския университет. Съвместно със своите ученици и съратници, проф. Р. Каишев и проф. Л. Кръстанов, проф. И. Странски развива теоретичните основи на процесите на зародишообразуване и кристален растеж, белязали развитието на тази научна област в средата на миналия век.

Над 300 световни учени ще участват на Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) във Варна

Целта на Шестата европейска конференция по кристален растеж е да се насърчат дискусиите в областта на фундаменталните и приложни изследвания в областта на растежа на кристалите, както и мултидисциплинарния подход към научните проблеми, тясно свързани с изискванията на обществото в различни области на съвременния живот като микроелектрониката, фотониката, фармацията, здравеопазване и др.

Събитието е подкрепено от Международния съюз по кристалография (IUCr), който осигурява финансова помощ за участие на млади учени, както и от списанието Crystals и DGKK (Немско дружество за растеж на кристали), предоставящи награди за устни и постерни доклади. Спонсори на престижната конференция са Malvern Panalytical, JEOL, АКВАХИМ АД и LabExpert, водещи производители и доставчици на научно и лабораторно оборудване.

Повече за събитието можете да научите на: http://www.eccg6.eu/