Образование

МОН реши учебната година да започне присъствено и публикува насоки за работата на училищата

МОН започва обществено обсъждане на графика и ваканциите за новата учебна година

Днес Министерството на образованието и науката взе решение „за присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички училища“. За това МОН съвместно с Министерството на здравеопазването публикуваха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.

В него се посочват основните предизвикателства за новата учебна година:

  1. Доколкото е възможно да направим училищата максимално безрискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това предполага всяко училище да реализира набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;
  2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
  3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19;
  4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;
  5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
  6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
  7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици, за дооборудване и др.

Свалете ТУК пълния текст на документа:
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

https://www.mon.bg/upload/23735/nasoki_pri-covid_270820.pdf

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!