Образование

МОН: От 1 януари заплатите на учителите се вдигат със 17%

МОН започва обществено обсъждане на графика и ваканциите за новата учебна година

Днес Министерството на образованието и науката обяви, че работните заплати на педагогическите специалисти в образователната система ще се увеличат с между 17 и 18% от 1 януари 2020 г. Така учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата. Това е записано в Анекса към Колективния трудов договор (КТД), подписан от МОН и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лв., а на главните учители – 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите – 1246 лв. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за трудови възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал.

МОН: От 1 януари заплатите на учителите се вдигат със 17%

С Анекса към КТД се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове. Въвежда се и изискване 50% от средствата за квалификация в бюджетите на детските градини и училищата да бъдат използвани за вътрешни или междуинституционални обучения под формата на методически семинари, дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и други. Целта е учителите да обменят добри практики, да се учат взаимно, да споделят и насърчават иновации.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!