МОН започва обществено обсъждане на графика и ваканциите за новата учебна година
Образование

МОН започва обществено обсъждане на графика и ваканциите за новата учебна година

Министерството на образованието и науката (МОН) обяви, че предлага за обществено обсъждане проект на график на учебното време през новата учебна година. Предвидени са 4 ваканции, а държавните зрелостни изпити да бъдат на 20 май 2020 г. – по български език и литература, и на 22 май – втори изпит. Националното външно оценяване за 7 и 10 клас по БЕЛ да е на 9 юни и по математика на 11 юни.

Планира се есенната ваканция да е от 1 до 3 ноември 2019 година, а коледната да продължи 16 дни – от 21 декември 2019 г. до 5 януари 2020 г. включително. Денят 5 февруари е неучебен, преди да започне вторият срок на 6 февруари. От 11 до 20 април ще е пролетната ваканция за учениците от първи до единадесети клас, а от 16 до 20 април няма да учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14 май.

На 29 май би трябвало да приключи учебната година за децата от първи до трети клас, на 16 юни – за учениците от четвърти до шести клас. Предвижда се до 30 юни да посещават училище учениците в паралелки в спортните училища, както и всички ученици от седми до 11 клас.

Държавните зрелостни изпити са предвидени за 20 май 2020 година – по български език и литература, и на 22 май – втори изпит. Предлага се на 9 юни 2020 г. да се проведе Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за седми и десети клас. НВО по математика за тях може да е на 11 юни.

За Външното оценяване за четвъртокласниците планираните дати са 27 и 29 май. То ще бъде по български език и математика. Обучението по новите учебни програми по тези предмети позволява оценка на функционалната грамотност на учениците чрез тези два предмета и затова отпадат изпитите „Човекът и природата“ и „Човекът и общество“.

Успоредно са предложени за обсъждане и проекти на графици на ученическите олимпиади, на националните състезания, както и на състезанията по професии през следващата учебна година.

Времето за обсъждане на предложените от МОН варианти е един месец от публикуването на официалната страница на министерството. Всички постъпили становища ще бъдат разгледани.