EnteR Наука

Кръжокът по астрономия се завръща от 20 октомври със страхотни лекции от водещи учени (пълна програма)

Кръжокът по астрономия се завръща от 20 октомври със страхотни лекции от водещи лектори (пълна програма)

Тази есен се завръщат изданията на Кръжока по астрономия, организиран от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ. Очакват ни страхотни лекции от водещи лектори, като първото издание е на 20 октомври. Всички сбирки са безплатни, започват от 19:30 ч. в четвъртък, като пет от тях са във Физическия факултет, а на 3 ноември ще бъде в Астрономическата обсерватория на СУ в Борисовата градина.

Лектори на шестте издания преди Нова година са Никола Каравасилев, доц. д-р Сава Донков, Пенчо Маркишки, ас. д-р Милен Минев, доц. д-р Венелин Кожухаров и гл. ас. д-р Орлин Станчев. А темите обхващат бъдещето на астрономията, междузвездните молекулярни облаци, ежегодните астрономически явления, черните дупки и приложението на машинното обучение в астрономията.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от повече от 120 години. Един от основателите му е световноизвестният математик – академик Кирил Попов. Според автобиографията му, група студенти основават клуб/кръжок по астрономия в началото на учебната 1900/1901 година. Макар форматът му да се е менил през годините, кръжокът е поддържан без прекъсване от екипа на катедра Астрономия, и до днес. Настоящият подход на кръжока е максимално близък до първоначалната му идея, а именно – български учени, работещи у нас или в чужбина, да представят своите световно значими успехи в астрономията (и сходни направления на физиката) на достъпен език пред широка публика.

Кръжокът по астрономия се завръща от 20 октомври със страхотни лекции от водещи лектори (пълна програма)

Кръжок по астрономия към катедра Астрономия, ФзФ, СУ

Програма октомври – ноември 2022 г.

20 октомври (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет

 • ГОЛЕМИТЕ ОЧАКВАНИЯ В АСТРОНОМИЯТА
 • Никола Каравасилев

27 октомври (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет

 • МЕЖДУЗВЕЗДНИТЕ МОЛЕКУЛЯРНИ ОБЛАЦИ – ТУРБУЛЕНТНИ ГАЗОВИ ФРАКТАЛИ
 • доц. д-р Сава Донков
 • Институт по астрономия с НАО, БАН

03 ноември (четвъртък), 19:30 ч., Астрономическа обсерватория

 • Наблюдения с телескоп, при ясно небе
 • ВСЕКИДНЕВНИ И ЕЖЕГОДНИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ
 • Пенчо Маркишки
 • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ; ИА с НАО, БАН

10 ноември (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет

 • ЧЕРНИТЕ ДУПКИ В ЯДРАТА НА КВАЗАРИТЕ
 • ас. д-р Милен Минев
 • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ

17 ноември (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет

 • ИЗ ТАЙНИТЕ НА МИКРОСВЕТА
 • доц. д-р Венелин Кожухаров
 • катедра „Атомна физика“, ФзФ, СУ

24 ноември (четвъртък), 19:30 ч., зала А207, Физически факултет

 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАШИННОТО ОБУЧЕНИЕ В АСТРОНОМИЯТА – ЧАСТ 2
 • гл. ас. д-р Орлин Станчев
 • катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ

Повече информация за кръжока може да откриете тук.