Катедра Астрономия
Наука

Катедра „Астрономия“: Рекламата на псевдонаука от академична институция е недопустима

Позиция на катедра „Астрономия“ относно обява за конкурс с награди „астрологични консултации“, разпространена от Кариерния център на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“:

На 20 ноември 2018 г. на страницата на Кариерния център на Физическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ е разпространена обява за конкурс „Коледа в писмо 2018: Силата на желанието“, като „Наградният фонд на конкурса е 1000 лв., а освен това има и допълнителни награди ‐ 3 астрологични консултации“. Катедра „Астрономия“ обърна сериозно внимание на деканското ръководство, че рекламирането (пряко или косвено) на псевдонаука, в случая астрология, в страница на СУ „Св. Климент Охридски“ е неприемливо и уронва престижа на университета като академична и научна институция.

След сигнала под обявата е публикувано “Становище на проф. дфн Александър Драйшу – декан на Физическия факултет и на доц. дфн Цветан Велинов – зам. декан за връзки с обществеността.”:

“Намираме обявата за добронамерена. Тя е публикувана на страницата на Кариерния център, за да даде възможност на наши студенти да участват в една добра кауза, а именно „Целта на инициативата е текстовете да докоснат душите на хората по време на светлите коледни празници” и по възможност да спечелят награда. Това, че една от наградите е свързана с астрологията не ангажира Физическия факултет. Ние нямаме право да редактираме чужди обяви. Що се отнася до намеци за нивото на науката във Физическия факултет, заповядайте да Ви запознаем с него.”

След кратко обсъждане, екипът на катедра „Астрономия“ заявява следната позиция:

Екипът на катедра „Астрономия“ се разграничава от изказаното становище. Рекламата на псевдонаука, под каквато и да е форма, от една академична институция е недопустима. Астрологията доказано не е наука (“A double‐blind test of astrology”, Shawn Carlson, Nature, volume 318, pages 419–425, 05 December 1985). Споменаването й на страница, свързана със СУ „Св. Климент Охридски“, изглежда като признаване и легитимиране на псевдонаука. Това е в разрез с „Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017‐2030 г.“ (https://www.mon.bg/upload/12670/Strategia_nauchni_izsledvania_2017.pdf ), където борбата с лъженауката е заявена като основен приоритет: „Друга много важна функция на учените е повишаване на научната култура на обществото и борбата с лъженауката.“ (стр.23)

„В крайна сметка развитието на науката е подчинено на цялостното развитие на обществото и тя не може да остава изолирана от него. Необходими са мерки за популяризиране на науката, борба с лъженауката и образоване на обществото по редица наболели и актуални проблеми.“ (стр. 29) В продължение на години екипът на катедра „Астрономия“ се стреми да популяризира активно науката сред обществото. Рекламата на лъженаука е сериозна пречка пред тези усилия и екипът на катедра „Астрономия“ е категорично против подобни практики, независимо от формата или целта им.