Наука

Карл Сейгън: Космическият календар – от Големия взрив до сега в една-единствена година

Откъс от книгата на Карл Сейгън „Дракони в райската градина“ на издателство „Изток-Запад“.

Светът е много стар, а човеците – много млади. Важните събития в личния ни живот се измерват в години или дори по-малко, животът ни – в десетилетия, семейната генеалогия – във векове, а цялата ни записана история – в хилядолетия. Но ние сме предхождани от чутовна бездна от време, простираща се на изумителни периоди в миналото, за които знаем твърде малко както поради липсата на писмени сведения, така и поради затруднението ни да осмислим тяхната необятност.

И все пак сме успели да датираме събитията от далечното минало. Геоложката стратификация и радиоактивното датиране дават информация за археологическите, палеонтоложките и геоложките събития, астрофизичната теория осигурява данни за възрастта на планетарните повърхности, звездите и галактиката Млечен път, както и оценка за времето, което ни дели от онова необикновено събитие, наречено Големия взрив – експлозия, включваща цялата материя и енергия на сегашната Вселена. Големият взрив може да е бил началото на Вселената, а може и да е само едно прекъсване, в което да е била унищожена информацията за нейната по-ранна история. Той обаче със сигурност е най-ранното събитие, за което имаме някакви сведения.

Cosmic Calendar
This image is the original work of Eric Fisk. Images are composited from Wikipedia, NASA, and other government sites,

Най-образният начин, по който бих могъл да представя космическата хронология, е като събера петнайсетте милиарда години живот на Вселената от Големия взрив до сега в една-единствена година. Тогава всеки милиард години от историята на Земята ще съответстват на около двайсет и четири дни от нашия космически календар, а една секунда от тази космическа година ще се равнява на 475 завъртания на Земята около Слънцето. В следващите страници представям космическата хронология в три варианта: като списък с някои представителни дати преди месец декември; като календар на месец декември; като поглед отблизо на навечерието на Нова година. В този мащаб събитията от нашите исторически книги – дори книги, полагащи съществени усилия да депровинциализират настоящето – са дотолкова сбити, че последните мигове от космическата година трябва да се разглеждат секунда по секунда. Дори и тогава обаче откриваме като съвременни събития, разграничени от големи периоди от време. В историята на живота също толкова богат килим трябва да е бил изтъкан и през други периоди – например между 10:02 и 10:03 сутринта на шести април или шестнайсети септември. Но ние разполагаме с детайлна информация едва за самия край на космическата година.

Хронологията съответства на най-добрите сведения, с които разполагаме в момента. Някои от тях обаче са доста несигурни. Никой не би се изненадал, ако например се окаже, че растенията са колонизирали сушата през ордовикския, а не през силурския период или че прешленестите червеи са се появили по-рано през предкамбрия, отколкото се смята. Също така се оказа не по силите ми да включа всички съществени събития от хронологията на последните десет секунди от космическата година и моля да бъда извинен, че съм пропуснал развитието на художественото изкуство, музиката и литературата, както и исторически значимите Американска, Френска, Руска и Китайска революция.

Съставянето на такива таблици и календари неизбежно действа смиряващо. Смущаващо е да открием, че в тази космическа година Земята се кондензира от междузвездната космическа материя чак в началото на септември, динозаврите се появяват едва на Бъдни вечер, цветята – на 28 декември, а хората – в 22:30 в навечерието на Нова година. Цялата ни записана история заема последните десет секунди от 31 декември, а времето от упадъка на Средновековието до наши дни заема малко повече от една секунда. Тъй като съм избрал да представя нещата по този начин, първата космическа година току-що е приключила. И въпреки незначителността на мига от космическото време, който досега сме заемали, е ясно, че онова, което се случи на Земята и близо до нея през следващата космическа година, в голяма степен ще зависи от нашата научната мъдрост и чисто човешки усет.

Дати преди декември

 • Големият взрив – 1 януари
 • Произход на галактиката Млечен път – 1 май
 • Произход на Слънчевата система – 9 септември
 • Формиране на Земята – 14 септември
 • Произход на живота на Земята ~ 25 септември
 • Формиране на най-старите познати скали на Земята – 2 октомври
 • Дата на най-старите фосили (бактерии и синьозелени водорасли) – 9 октомври
 • Изобретяване на пола (от микроорганизмите) ~ 1 ноември
 • Най-старите вкаменелости на фотосинтезиращи растения – 12 ноември
 • Разцвет на еукариотите (първите клетки с ядра) 15 ноември

31 Декември

 • Произход на проконсула и рамапитека, вероятните предци на човекоподобните маймуни и човека ~ 13:30
 • Първите човеци ~ 22:30
 • Широка употреба на каменни сечива 23:00
 • Опитомяване на огъня от синантропа 23:46
 • Начало на последната ледникова епоха 23:56
 • Широко разпространено пещерно изкуство в Европа 23:59
 • Изобретяване на земеделието 23:59:20
 • Неолитна цивилизация Първите градове 23:59:35
 • Първите династии в Шумер, Ебла и Египет Развитие на астрономията 23:59:50
 • Изобретяване на азбуката; Акадска империя 23:59:51
 • Законникът на Хамурапи във Вавилон Средно египетско царство 23:59:52
 • Бронзова металургия Микенска култура Троянската война Олмекска култура: изобретяване на компаса 23:59:53
 • Желязна металургия Първа асирийска империя Израелско царство Основаване на Картаген от финикийците 23:59:54
 • Индия на Ашока Китайска династия Цин Перикълова Атина Раждане на Буда 23:59:55
 • Евклидова геометрия Архимедова физика Птолемеева астрономия Римска империя Раждане на Христос 23:59:56
 • Изобретяване на нулата и десетичната запетая в индийската аритметика Падане на Римската империя ◉ Експанзия на исляма 23:59:57
 • Цивилизация на маите Китайска династия Сун Византийска империя Монголско нашествие Кръстоносни походи 23:59:58
 • Европейски ренесанс Откривателски пътешествия от Европа и от китайската династия Мин Възникване на експерименталния метод в науката 23:59:59
 • Широко разпространено развитие на науката и технологиите Възникване на глобална култура Придобиване на средства за самоунищожение от човешкия вид ◉ Първи стъпки в космическите планетарни изследвания и търсенето на извънземен разум – Сега: първата секунда от Нова година

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!