Наука

Институтът по математика и информатика организира международна конференция, посветена на акад. Веселин Дренски

акад. Веселин Дренски

От 20 до 24 септември Институтът по математика и информатика провежда Международната конференция Trends in Combinatorial Ring Theory, посветена на 70-ата годишнина на акад. Веселин Дренски. Целта на конференцията е да представи актуалното състояние на изследванията в областта на Теория на пръстените и нейните приложения. Впечатляващата научна програма на събитието включва доклади на световно признати учени, сред които фийлдсовият лауреат Ефим Зелманов, научният ръководител на акад. Дренски – проф. Юри Бахтурин и др.

Съорганизатори на събитието са Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing, State University of Campinas, Бразилия и Memorial University of Newfoundland, Канада. Конференцията се провежда и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“.

Конференцията ще се проведе хибридно като част от докладите ще бъдат изнесени онлайн чрез платформата ZOOM и част ще бъдат изнесени присъствено в ИМИ-БАН. Основните теми на конференцията включват:

  • Комбинаторна и изчислителна теория на пръстените,
  • Теория на групите,
  • Теория на PI-алгебрите,
  • Комутативна и некомутативна теория на инвариантите,
  • Алгебри и супералгебри на Ли и Йордан,
  • Матрични алгебри.

Turkish Journal of Mathematics ще издаде специален том, посветен на акад. Дренски.

За повече информация, посетете сайта на конференцията:

http://www.math.bas.bg/algebra/tcrt2021/

Програмата на събитието ще намерите тук – http://www.math.bas.bg/algebra/tcrt2021/programme.html