EnteR Наука

Изложба с непоказвани съкровища от палеонтологичните колекции започва в Националния природонаучен музей при БАН

Изложба с непоказвани съкровища от палеонтологичните колекции започва в Националния природонаучен музей при БАН

От днес до края на септември не пропускайте да посетите най-новата изложба на Националния природонаучен музей при БАН. В нея ще видите непоказвани съкровища от палеонтологичните колекции на музея. Изложбата включва 13 образци от палеонтологичната колекция, съхранявана в София и показва уникални изкопаеми находки от мезозойската ера до холоцена. Изложени са палеонтологични образци с висока научна стойност, представящи нови видове и родове изкопаеми животни, описани от учените на музея, които са притежание само на Националния природонаучен музей – БАН, както и фосили, които са изключително редки в света.

„Непоказвани съкровища от палеонтологичните колекции на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките: Съвременни значими открития“ – първата от серията временни изложби, представяща непоказвани досега образци от научните колекции на музея

В централните витрини може да видите образци от най-древните животни в колекцията – част от първите останки от динозаври, открити у нас, с оригинални научни илюстрации на художника-анималист, реставратор на древния свят и докторант на НПМ-БАН, Владимир Николов.

До тях са експонирани фосилни кости от представителите на единствените преки живи наследници на нептичите динозаври – изкопаемите птици. Две уникални находки на изкопаем щраус от България и българска птица носорог. В двете крайни витрини са изложени останки на редки и уникални древни бозайници, от палеогена до холоцена: най-ранното преживно животно, известно от Европа – челюстта по която е описан тракийският бахитериум, първата находка на миоценската маймуна мезопитек от България, зъб от рядък мастодонт, череп на млад хипарион от вида Hippotherium brachypus, фрагменти от челюсти на древното чифтокопитно доркатериум, череп на новоописан род и вид гепардоподобна котка, рог от изчезналата автохтонна популация на елена лопатар, останки от изчезнал в историческо време, неизвестен до скоро подвид на зубъра, цял скелет на погребано куче от желязната епоха, продупчени за амулет кости от заешка лапа.

Най-старият музей в България започва представяне на непоказвани досега образци от своите научни колекции.

В Националния природонаучен музей при БАН се съхраняват научни колекции от природни образци вече над 130 години. Повечето имат висока научна стойност, но не са показвани досега пред широката публика и никога няма да станат част от постоянната ни експозиция. Образци от хиляди видове растения, животни и минерали, възлизащи на почти 1.5 млн. единици, са част от научното богатство на страната ни. С тази серия изложби НПМ-БАН се стреми да представи пред своята най-широка аудитория тези образци, които са атрактивни с историята си и представляват интерес за всеки любознателен човек.