EnteR Наука

Изложба за зората на човечеството се открива в Националния природонаучен музей при БАН

Изложба за зората на човечеството се открива в Националния природонаучен музей при БАН

На 20 септември Националният природонаучен музей при БАН открива временната изложба „#ВижНевижданото: Зората на човечеството“. Това е  втората от серията временни изложби, представяща непоказвани досега образци от научните колекции на музея. Вдъхновена от палеоантропологичните открития, направени в България и на Балканите през последните 15 години, изложбата представя новите хипотези за първите стъпки на човечеството – както тези на предчовеците, стоящи в началото на човешката еволюционна линия, така и на първите съвременни хора, населили Европа.

Проф. Николай Спасов, автор на научната концепция на изложбата, използва най-новите научни данни в областта на палеоантропологията, палеонтологията и палеогенетиката, както и откритията, направени в България, за да представи ролята на Балканите за човешката еволюция. Така той оправдава и мотото на серията #Виж невижданото, доколкото представените експонати на фосили или техните точни копия не са намирани и не могат да се видят другаде по света.

Изложбата е реализирана от екип на НПМ-БАН под ръководството на проф. Николай Спасов, в състав Нора Караламбева, Ралица Коньовска, с помощта на Росен Спасов и със съдействието на Националния археологически институт с музей при БАН и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Най-старият музей в България представя непоказвани досега образци от своите научни колекции. В Националния природонаучен музей при БАН се съхраняват научни колекции от природни образци вече над 130 години. Повечето имат висока научна стойност, но не са показвани досега пред широката публика и никога няма да станат част от постоянната ни експозиция. Образци от хиляди видове растения, животни и минерали, възлизащи на почти 1.5 млн. единици, са част от научното богатство на страната ни. С тази серия изложби НПМ-БАН се стреми да представи пред своята най-широка аудитория тези образци, които са атрактивни с историята си и представляват интерес за всеки любознателен човек.