Наука Образование Олимпийци

Избраха младежите, които ще представят България на световните научни панаири – ISEF и Expo Sciences Luxembourg

Избраха младежите, които ще представят България на световните научни панаири – ISEF и Expo Sciences Luxembourg

Днес бяха избрани българските участници за два от най-престижните световни научни панаира – Regeneron ISEF и Expo Sciences Luxembourg. Те бяха определени след онлайн изданието на „Панаир на науката и иновациите“. Младежите се състезаваха със своите проекти в сферата на природните, социалните, историческите и медицинските науки, както и в областта на информационните и комуникационните технологии и математиката. След оспорвана надпревара журито излъчи 5 млади учени да участват на Regeneron ISEF и един на Expo Sciences Luxembourg. Към това имаше и допълнителни награди за добри разработки в сферата на математиката, психологията и инженерството.

„Панаир на науката и иновациите“ цели да открие научни таланти сред младежите на възраст 14-20 години, да съдейства в бъдещето им развитие и да даде международен форум на идеите, откритията и иновациите им. Тази година водещ организатор на панаира е Институт по математика и информатика към БАН с подкрепата на МОН и в партньорство с Клуб Млади Таланти и програма „Образование с наука“ на МОН.

Журито включваше както учени от БАН, така и учени и експерти от други организации, които имат опит в работата с ученици. Ръководител на проекта бе доц. д-р Христо Костадинов. В конкурсната част участваше и Константин Делчев от ИМИ-БАН и Клуб Млади Таланти, който е ръководител на българските отбори на ISEF, Expo Sciences Luxembourg и EUCYS.

Наградените са както следва:

За участие в Regeneron ISEF са избрани:

  • Анна Михалкова, Класификация на върховете в претеглен граф
  • Виктор Колев, Neural Abstract Reasoner
  • Иван Златанов, Heimdall: USB mass storage devices threat evaluationusing an embedded system
  • Христо Тодоров, Limited query black-box adversarial attacks in the real world
  • Габриела Чавгова, Emotion Recognition with Audio Feature Extraction and Convolutional Neural Networks

За участие в Expo Sciences Luxembourg:

  • Радостин Чолаков, Платформа за обработка на неструктурирана реч, посредством циклични невронни мрежи и лингвистични алгоритми, с приложение в българския език.

Поощрителни награди:

Награда на МАΘ за най-добра математическа разработка –

  • Анна Михалкова, Класификация на върховете в претеглен граф

Награда на APA за проект свързан с психологията

  • Габриела Чавгова, Emotion Recognition with Audio Feature Extraction and Convolutional Neural Networks

Награда на Yale Science and Engineering Society

  • Иван Димитров, UrbanRate.