Наука

За 5 дни Фонд „Научни изследвания“ ще представи над 130 български научни проекта (пълна програма)

Фонд „Научни изследвания” набира проекти по три международни конкурса

Фонд „Научни изследвания“ организира мащабно отворено събитие, за да представи над 130 български научни проекта. „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ ще се проведе от 1 до 5 юли в София. Целта на събитието е ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания – 2017 г., да представят текущите резултати от изпълнението на първия етап на проекта. Представянията ще бъдат чрез 10 минутни доклади/презентации, последвани от 5 минути време за въпроси и дискусия.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция той играе основна роля за развитието на науката в България.

Ето и локациите на събитието „Седмица на бенефициентите на ФНИ“  от 1 до 5 юли:

1 юли 2019 г., 09:00 до 17:40

  • Локация: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ
  • ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Хуманитарни науки и Обществени науки

2 юли 2019 г., 09:00 до 17:40

  • Локация: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ
  • ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Физически науки и Науки за Земята

3 юли 2019 г., 09:00 до 17:50

  • Локация: Зала “Проф. Марин Дринов” (Голям Салон на БАН), ул. 15 ноември №1
  • ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Химически науки и Селскостопански науки

4 юли 2019 г., 08:45 до 19:30

  • Локация: Технически университет София (бул. Св. Кл. Охридски №8), Зала 2140 (бл. 2, ет. 1)
  • ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Математически науки и информатика и Технически науки

5 юли 2019 г., 08:45 до 19:00

  • Локация: Aудитория 4, ет. 4, Медико-Биологичен Комплекс на Медицински факултет на Медицински университет, София (адрес: ул. Здраве № 2)
  • ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Медицински науки и  Биологически науки

ТУК може да видите пълната програма от 1 до 5 юли.