Наука Образование Технологии

Започна строежът на новата високотехнологична сграда на институт GATE в София (видео)

На 20 май бе положена първата копка на новата високотехнологична сграда на институт „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE). В нея ще бъдат разположени иновационни лаборатории, зали за презентации и отворени пространства за срещи и дискусии. Новата сграда ще се помещава на над 600 кв. м. между факултетите по Математика и информатика (ФМИ), Физика (ФзФ) и Химия и фармация (ФХФ). Институт GATE работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. Това е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Chalmers University of Technology, Швеция и Chalmers Industrial Technology, Швеция.

По време на специалното събитие, екипът на институт GATE, заедно с проф. Николай Денков, министър на образованието и науката, г-н Константин Павлов, кмет на район Лозенец и проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ направиха първата копка на новата сграда на института.

Започна строежът на новата високотехнологична сграда на институт GATE в София (видео)
©MediaBricks.bg

Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – Градове на бъдещето, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здравеопазване.

Сградата е проектирана с мисъл за осигуряване на енергийна ефективност посредством пасивни и активни мерки. Тя ще има четири надземни и едно подземно ниво, свързани с асансьор и вътрешна стълба с естествено горно осветление. На покрива на сградата се разполага открита тераса.

В сградата ще бъдат разположени иновационни лаборатории, зали за презентации и отворени пространства за срещи и дискусии. Тя ще се помещава на над 600 кв. м. площ, ще бъде на четири етажа и обезпечена със съвременни технологични решения, които позволяват мобилност и многофункционалност по време на експлоатационния режим.

Сградата ще бъде разположена в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“ между факултетите по математика и информатика (ФМИ), физика (ФзФ)  и химия и фармация (ФХФ), и още два центъра,  финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това е най-подходящото място за създаването на Научен парк на Софийския университет, вярва проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE.

Започна строежът на новата високотехнологична сграда на институт GATE в София (видео)
©MediaBricks.bg

„Нашата мисия като изследователи е да превърнем института в мост между науката, правителството и индустрията, да допринесем за повишаване на качеството на живота на хората чрез изследванията и мултидисциплинарните проекти, по които работим. Целта ни е  да създаваме нова изследователска култура, за да дадем възможност на младите изследователи да се развиват и да постигат научните си амбиции в страната и да мотивираме връщането на повече български изследователи от чужбина. Сградата е първа стъпка в изграждането на националната изследователска инфраструктура в областта на големите данни и изкуствения интелект, която ще събере тези наши стремежи. Тя ще бъде домът на института и изследователите в нея ще работят в полза на обществото, с помощта на съвременните достижения на науката и технологиите.“, каза проф. Илиева.

Освен за изследователите на институт GATE, новата сграда ще бъде отворена за студенти и партньори за демонстрации, експериментиране и тестване на нови технологии и решения, както и за семинари и събития.

Започна строежът на новата високотехнологична сграда на институт GATE в София (видео)
©MediaBricks.bg

„В съвременния динамичен и интензивен свят е много важно, научните постижения да бъдат видими по света, за да бъдат полезни на хората. Да бъдат изграждани истински научни центрове, в които десетки учени да преследват едни и същи цели и да работят по свързани задачи, за да могат да се конкурират с колегите си по света. В следващите няколко месеца ще направим всичко възможно, за да привлечем колеги от България и чужбина, така че да направим научната дейност на страната отново водеща в света.“, каза проф. Николай Денков, министър на образованието и науката.

Специално живо включване на събитието направи д-р Мануел Алейшо от Генералната дирекция за научни изследвания и иновации на Европейската комисия. „Този проект е резултат от интензивно сътрудничество  и много усилия, а сградата не е неговото начало. Институтът GATE има вече няколко години зад гърба си и продължава да расте благодарение на усилията на много хора както в България, така и тук в Европейската комисия. Впечатляващо е не само постигнатото до момента, но и това, че институтът GATE събира две институции – СУ „Св. Климент Охридски“ и Chalmers University. Това партньорство  е изключително важно и вярвам, че показва начина, по който инвестициите в научни изследвания водят до прогрес и подобряване на върховите постижения. Проекти като този показват какво значи Европа и каква е нейната мисия.“, изтъкна д-р Алейшо.

От основаването си до момента, институт GATE успява да привлече финансиране от национални и международни проекти, което надхвърля планираното над два пъти. Привлечените изследователи са с 15% над заложените и институтът започна два значими пилотни проекта с важно обществено значение – в приложните области  „Градове на бъдещето“ („Цифров двойник на града“) и  „Дигитално здравеопазване“ („Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения“). Всичко това допринася както за авторитета на СУ „Св. Климент Охридски“, така и за цялата научна дейност в България.

Започна строежът на новата високотехнологична сграда на институт GATE в София (видео)
©MediaBricks.bg

„СУ „Св. Климент Охридски“ винаги е стимулирал развитието на научните изследвания и за нас е гордост това, което постигнахме в последните години в областта на науката, благодарение на множеството мащабни проекти. Сферата, в която институт GATE се развива е изключително важна и докато допреди време подобни центрове съществуваха само в Западна Европа, сега  с бързи темпове компенсираме това – резултатът за първите две години от съществуването на института е видим. Поздравления на целия екип, пожелавам успех на бъдещите дейности и се надявам, че тази сграда ще бъде предпоставка за още по-голям интерес към дейността на GATE”, каза проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски.

Започна строежът на новата високотехнологична сграда на институт GATE в София (видео)
©MediaBricks.bg

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. GATE е съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Chalmers University of Technology, Швеция – университет с богат опит в научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, и Chalmers Industrial Technology, Швеция – лидер в управлението на иновациите, сътрудничеството между университет и индустрия и трансфера на технологии.

Институтът е създаден в рамките на проект за изграждане на Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект, финансиран по мярката Teaming Phase 2 на европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.