Наука

Започна петата палеонтологична експедиция край Трън на Националния природонаучен музей при БАН

Започна петата палеонтологична експедиция край Трън на Националния природонаучен музей при БАН

В неделя, 7 август, започна петата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН. Екипът, ръководен от гл. ас. д-р Латинка Христова, стартира теренната работа в находището на динозаври и друга къснокредна гръбначна фауна край Трън. В екипа участват палеонтолози от музея и техни колеги от Софийския университет и Геологическия институт на БАН.

Палеонтолозите се надяват на още един успешен сезон в Трънско. Предходните експедиции разкриха не само останките на повече от един вид динозаври, но също така на костенурки, крокодилоподобни и различни микрогръбначни. Находището се очертава като едно от най-перспективните в научно отношение находища отпреди 85-80 милиона години в Европа. Богати находища на фосилна гръбначна фауна от това време са известни от Унгария и Австрия.

Тазгодишната експедиция е финансирана по проект „От динозаврите до най-ранните човешки предци: фундаментални проучвания на значими моменти от историята на фауната и миналото на човека“ към Фонд Научни изследвания. Част от средствата необходими за участието на студентите са осигурени от спечелената от докторанта на НПМ-БАН, Владимир Николов Награда за млад учен „Проф. Живко Иванов“ на конференцията „Геонауки“ (през 2020 и 2021), както и чрез индивидуалната подкрепа на колеги геолози.

За втора поредна година към опитните изследователи се присъединяват студенти бакалаври от специалност „Геология“ на Софийския университет, от които се очаква не само да открият любопитни фосилни находки, но и да продължат с трупането на безценен теренен опит и изграждане на професионални качества.