Образование

Започна записването на ученици във водещата школа по информатика и математика „А&Б“

Започна записването на ученици във водещата школа по информатика и математика „А&Б“

Една от най-добрите школи по информатика и математика в България започна записването на ученици за новата учебна година (срокът е до 10 октомври). Школа „А&Б“ в Шумен, основана преди 22 години от Бисерка Йовчева и проф. Антон Моллов, се е доказала, като един от основните производители на качествени кадри в програмирането у нас. Нейни ученици вече работят по цял свят във водещи технологични компании, а в състезателната информатика възпитаниците й винаги са в челните места в национални и международни турнири. Основната цел на школата е подпомагане на извънучилищната подготовка на учениците от 2. до 12. клас по математика, информатика и информационни технологии.

Започна записването на ученици във водещата школа по информатика и математика „А&Б“

Занятията в школа „А&Б“ се водят от висококвалифицирани преподаватели в групи до 8 ученици (като за всеки е осигурен самостоятелен компютър). Основните направления на обучение са: математика, информатика, програмиране на базата на езика C++, алгоритми и моделиране и др.

Започна записването на ученици във водещата школа по информатика и математика „А&Б“

До сега в различните курсове в школата са завършили 1800 възрастни и над 2000 деца. Част от тях се реализират успешно в световни софтуерни гиганти като Google, Microsoft, Facebook, SAP, WMWare и др., както и във водещи български компании като Мусала Софт, Немечек, Leanplum и др.

Започна записването на ученици във водещата школа по информатика и математика „А&Б“

Записването за новата учебна година е отворено до 10 октомври в сградата на Школа А&Б от 09.00 до 19.00 часа. За още по-информирано решение може да се срещнете с водещите специалисти и преподаватели в школата от 21 до 30 септември (между 16:00 – 19:00 часа на ул. “Хр. Ботев” 13).

Започна записването на ученици във водещата школа по информатика и математика „А&Б“

Отличната подготовка по състезателна информатика в школата е в основата на прекрасните резултати, които нейните възпитаници са постигнали през годините. До тук резултатите показват – 15 златни, 34 сребърни и 26 бронзови медали от международни състезания и 51 златни, 44 сребърни и 49 бронзови отличия от национални състезания.

Започна записването на ученици във водещата школа по информатика и математика „А&Б“

В допълнение през 2001 г. по инициатива на Школа „А&Б“ е създаден „Национален есенен турнир по информатика“, който по-късно прераства в международен. Така в последните години в Шумен се провежда „Международен есенен турнир по информатика“ (IATI) при засилен международен интерес.

През 2017 по тяхна инициатива (със съинициатори СООПН, Мусала Софт и проф. Красимир Манев) беше учредена и проведена за първи път „Европейска младежка олимпиада по информатика“ (eJOI), като в нея взеха участие ученици от 22 държави.

Занятията в школа „А&Б“:

  1. Математика – 4 и 7 клас  –  подготовка за  кандидатстване –3 часа седмично .
  2. Математика – 2, 3, 5, 6 клас – спецгрупи.
  3. Информатика – програмиране (на базата на езика С и C++) 5-12 клас – 4 часа седмично;
    1. -основен курс
    2. -алгоритми и моделиране
  4. Информатика – – програмиране (на базата на езика C и C++) 4 клас – 3 часа седмично
  5. Информатика – – програмиране (на базата на езика Scratch) 1-3 клас – 2 часа седмично
  6. Приложно програмиране – 7 – 12 клас– 4 часа седмично

Забележка: Учениците могат да избират и повече от едно направление